• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Mô hình Trưởng thôn thân thiện ở Đông Anh (Hà Nội): Điểm sáng về xây dựng văn hóa cơ sở - Bài cuối: Cần nhân rộng, lan tỏa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Theo Cục Văn hóa cơ sở, qua mô hình "Trưởng thôn thân thiện" của thành phố Hà Nội, Cục mong muốn lan tỏa và giới thiệu để các địa phương trong cả nước có thể tham khảo kinh nghiệm và triển khai tại địa phương mình, bởi lẽ, mô hình này sẽ đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Mô hình Trưởng thôn thân thiện ở Đông Anh (Hà Nội): Điểm sáng về xây dựng văn hóa cơ sở - Bài 2: Cầu nối đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống

Để xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục trong nhân dân, các cấp, ngành của Đông Anh đã tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, duy trì các câu lạc bộ để làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Và, các trưởng thôn đã thực sự là cầu nối đưa các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống.

Mô hình Trưởng thôn thân thiện ở Đông Anh (Hà Nội): Điểm sáng về xây dựng văn hóa cơ sở - Bài 1: Những trưởng thôn năng động, sáng tạo

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã có nhiều khởi sắc và đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh, sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương có vai trò hạt nhân của các trưởng thôn – những người gần dân, sát dân và hiểu dân.

Khu 1a phường Nông Trang, thành phố Việt Trì: Xây dựng đô thị văn minh, khu dân cư văn hóa

Với diện tích 0,69 km2, 334 hộ gia đình gồm 1.334 nhân khẩu, nhiều năm qua khu dân cư đã bền bỉ tạo dựng cho mình một số kết quả khá ấn tượng về xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao để người dân có nơi tập luyện, nâng cao sức khoẻ, tỷ lệ Gia đình văn hoá luôn giữ được ở mức cao. Khi thành phố Việt Trì (Phú Thọ) phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khu 1A đã có những thuận lợi cơ bản. Đó là lời khẳng định của bà Trần Thị Lý - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư khi chúng tôi muốn tìm hiểu về những thành tích khu 1A đã đạt được trong 3 năm qua.

Thanh Hóa: Phụ nữ xã Đông Ninh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) triển khai thực hiện, thu hút đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong hội viên phụ nữ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Đồng Tháp: Khởi sắc cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là Cuộc vận động) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (tỉnh đồng tháp) mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và nội lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Diễn Lâm xây dựng Nông thôn mới

Diễn Lâm là xã miền núi của huyện Diễn Châu (Nghệ An), với số dân gần 14.000 người. Từ 28 xóm trước đây, sau khi thực hiện đề án sát nhập xóm của UBND tỉnh Nghệ An, nay xã chỉ còn 11 xóm, trong đó có họ giáo Đồng Ầm với hơn 100 hộ theo Công giáo. Toàn xã có hơn 2.500 ha rừng và đồi núi, 530 ha đất nông nghiệp, trong đó có 400 ha trồng lúa, hơn 100 ha đất màu, 30 ha ao đầm, mặt nước. Hai hồ đập Mả Tổ, Bàu Da có trữ lượng 20 triệu m3 nước. Con đường xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới ở xã miền núi Diễn Lâm là ngoài việc thâm canh tăng vụ, gieo trồng mỗi năm 3 vụ để đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời phát triển kinh tế đồi, rừng, thương mại dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Vĩnh Phúc: Hội CCB xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Trong thời gian qua, cán bộ Hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là trong phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, hội viên đã chung sức cùng các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân hoàn thiện các nội dung trong các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu tại địa phương.