• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Khánh Thượng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã miền núi Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội) đang tập trung lực lượng vừa tích cực phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, xã Khánh Thượng đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM.

Hội Nông dân xã Văn Quán: Nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, Hội Nông dân xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên làm giàu, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng (NTM) ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Dân xây dựng nông thôn mới văn minh bền vững

Là huyện vùng sâu, xuất phát điểm lại thấp nhưng với quyết tâm cùng khát vọng chuyển mình, Đảng bộ và nhân dân huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã phát huy sức mạnh đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm để vượt qua khó khăn.

Xã Định Long - điểm sáng trong Xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Định Long (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã phát triển sâu rộng, toàn diện, thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư không ngừng được nâng lên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Châu Thành - Vùng quê đổi mới từ xây dựng nông thôn mới

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Đặc biệt, nhận thức của người dân nâng lên rõ rệt, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng NTM tại địa phương.

Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở xã biên giới Thu Lũm (Lai Châu)

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nên phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới” ở xã biên giới Thu Lũm huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc… đặc biệt là hình thành thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhìn lại 2 năm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại xã Phú Cường (Hà Nội): Nhiều chuyển biến rõ nét

Ngày 8/12/2017, Bộ VHTTDL đã ký quyết định 4843/QĐ-BVHTTDL ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm xây dựng một hệ thống chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa trong mỗi gia đình Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên... qua đó ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Năm 2019, Bộ chủ trương triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước với mỗi nơi chọn 2 đơn vị cơ sở để thực hiện, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Trong số các xã của thành phố Hà Nội và huyện Ba Vì thì xã Phú Cường được thí điểm triển khai.

Thành phố Lào Cai: Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, khu dân cư đoàn kết, kỷ cương

Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung như: Xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - kỷ cương - xanh - sạch - đẹp”; ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh, xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh lịch sự, thân thiện, kỷ cương; thực hiện ký cam kết “5 không, 5 có” giữa các hộ gia đình với thôn, tổ dân phố, giữa các thôn, tổ dân phố với phường xã; giữa phường xã, cơ quan đơn vị với thành phố…Các cấp hội, đoàn thể tích cực triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”; “5 không 3 sạch”… Đảng ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua do tỉnh, thành phố, địa phương phát động.