Lập Thạch đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Tranh bích họa tại thôn vân Nam Vân Trục

 

Hướng đến xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh nói chung và một Lập Thạch phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh nói riêng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua trên địa bàn huyện. Đặc biệt, phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại 3 làng của huyện Lập Thạch càng khẳng định hơn sự chung tay góp sức của nhân dân sẽ đem lại kết quả thiết thực, góp phần xây dựng một Lập Thạch ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu (LVHKM), huyện Lập Thạch, đã triển khai chỉ đạo xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu tại 3 địa phương là: thôn Hoàng Chung (xã Đồng Ích); thôn Vân Nam (xã Vân Trục) và thôn Quảng Cư (xã Quang Sơn).

Cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa tại các địa phương, nhân dân tại thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích; Vân Nam - Vân Trục và Quảng Cư - Quang Sơn đã đóng góp rất lớn về công sức, nguồn lực để các nhiệm vụ xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu được triển khai một cách khẩn trương, nghiêm túc và bài bản. Trong đó, công trình xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao đã được huyện, xã, thôn tại các địa phương cùng phối hợp hoàn thành sớm. Đến nay, khu thiết chế văn hóa - thể thao LVHKM thôn Hoàng Chung - Đồng Ích và thôn Vân Nam - xã Vân Trục đã khánh thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong thôn.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích đã nhận được sự ủng hộ về vật chất, tiền mặt từ con em quê hương Đồng Ích, nhân dân thôn Hoàng Chung cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để xây dựng cổng làng với trị giá 580 triệu đồng. Ngoài ra, người dân trong thôn đã ủng hộ hàng trăm ngày công lao động, vật liệu xây dựng, hoa cây cảnh, vẽ tranh bích họa tại các tuyến đường trong thôn… tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Quỹ Khuyến học thôn Hoàng Chung cũng nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các đại biểu dự khánh thành với số tiền 165 triệu đồng.

Thôn Vân Nam, xã Vân Trục, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như luôn phát huy tinh thần dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”... bà con trong thôn đã tích cực, tự nguyện, tự giác xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu. Bà con vận động ủng hộ được gần 40 triệu đồng để mua trên 300 cây, hoa để trồng trang trí các tuyến đường trong thôn; hiến tặng trên 2000 m2 đất và trên 1000 công lao động trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu; vẽ 350 m2 tranh bích họa; lắp camera an ninh và hệ thống Wifi miễn phí.

Hiện thôn Vân Nam, xã Vân Trục đã đạt 48/58 nội dung của 14 tiêu chí; các chính sách hỗ trợ của tỉnh đang được triển khai tích cực. Đến nay, sau 3 tháng thi công, công trình khu thiết chế văn hóa thế thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Vân Nam với diện tích trên 6.000 m2 đã được hoàn thành, tạo nên một quần thể hài hòa, hữu dụng với những hạng mục: Nhà văn hóa; nhà trưng bày sản phẩm; đường dạo xung quanh làng được thiết kế rộng rãi; hệ thống dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời được lắp đặt đồng bộ; có sân bóng đá nhân tạo, sân bóng chuyền, sân cầu lông…, đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân và tổ chức các sự kiện lớn của địa phương. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng là niềm vui, niềm tự hào của không chỉ người dân thôn Vân Nam, xã Vân Trục mà còn là niềm tự hào của người dân huyện Lập Thạch nói chung.

Đối với thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn, bà con trong thôn đã vận động, ủng hộ tiền mặt và hiện vật với giá trị trên 100 triệu đồng; hiến tặng 2.570 m2 đất để xây dựng khu thiết chế văn hóa và đường giao thông; vẽ 200 m2 tranh bích họa để trang trí trong thôn trị giá trên 50 triệu đồng; ủng hộ hơn 300 ngày công lao động trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu….

Có thể thấy, cùng với hỗ trợ của Nhà nước thì nguồn lực xã hội hóa đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng LVHKM tại các địa phương của huyện Lập Thạch. Thời gian tới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, đề án của tỉnh, xây dựng thành công “Làng Văn hóa kiểu mẫu” ở 3 thôn làm điểm của huyện và tiếp tục nhân rộng ra nhiều thôn, cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” để người dân tại các địa phương tích cực, tự nguyện, tự giác trong xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Lập Thạch nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

NGỌC THẢO

Nguồn: Tạp chí VHNT số 561, tháng 2-2024

;