• Sự kiện: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2030

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Bộ VHTTDL vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ 6 - 8/11: Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng

Ngày 21-7-2022, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 2695/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ - Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển”.

Văn hóa truyền thông và truyền thông văn hóa

Văn hóa truyền thông và truyền thông văn hóa, tưởng như là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng lại có một mối quan hệ rất biện chứng, rất gắn bó. Cả hai đều được xây dựng trên nền tảng văn hóa, và đều là những vấn đề được xã hội Việt Nam rất quan tâm. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với nhà báo Hồ Quang Lợi - Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, người từ lâu đã được biết đến bởi chất văn hóa trong mỗi bài bình luận thời cuộc.

Tạo động lực cho những người viết trẻ

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2022 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức vừa được tổ chức trong các ngày 18-19/6 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của 138 đại biểu đến từ các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương, TP Đà Nẵng, và nhiều nhà văn, nhà thơ lão thành đã tới dự.

Nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật trong giai đoạn từ nay đến năm 2030: Những giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tác

Để nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật, cần rất nhiều giải pháp thiết thực và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Trong đó việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng, đầu tư chiều sâu qua mô hình các trại sáng tác, có thêm nhiều cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực được đặt lên hàng đầu. Có như vậy mới khơi dậy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần thực hiện Chiến lược Phát triển Văn hóa đến năm 2030 một cách hiệu quả.

Hà Giang phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa

Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90% với 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông, Tày, Dao... chiếm tỷ lệ từ 14 - 34%. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán rất riêng, tạo nên bản sắc vùng miền độc đáo. Vì vậy, việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng môi trường văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa cộng đồng và hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, vừa truyền thống vừa phù hợp với nếp sống văn minh.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam

Công nghiệp văn hóa (CNVH) được Chính phủ Việt Nam xác định bao gồm 12 lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa. Trên thực tế, từ lâu, hai lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa đã “bắt tay nhau chặt chẽ” với sự phát triển mãnh mẽ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hoạt động biểu diễn nghệ thuật (BDNT), cụ thể ở đây là nghệ thuật truyền thống, phục vụ phát triển du lịch có không ít khó khăn, thách thức, dù chứa đựng nhiều giá trị, tiềm năng và cơ hội để phát triển.