• Xây dựng đời sống văn hóa > Phòng chống tệ nạn xã hội

Hải Phòng tích cực thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Trong thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Phòng đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Do đó, nhận thức về phòng, chống mua bán người của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần phòng ngừa tội phạm mua bán người và các tệ nạn xã hội.

Sơn La: Chú trọng thực hiện Công ước ASEAN phòng, chống buôn bán người

Thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP), trong thời gian qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm thực hiện Công ước ASEAN phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Ngày 26/10/2023, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm) ban hành Công văn số 6875/BYT-UBQG50 về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023. Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 được thực hiện với chủ đề “Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!”.

Thành phố Đà Nẵng: Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội sau cai nghiện trên địa bàn

Trong năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố Đà Nẵng, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy nói chung, công tác cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng. Hầu hết số người nghiện đã phát hiện đều được tổ chức cai nghiện và hỗ trợ giúp đỡ sau cai nghiện, góp phần vào sự ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn thành phố.