• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Vĩnh Phúc: Hội CCB xã Thái Hòa tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Trong thời gian qua, cán bộ Hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là trong phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu. Với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, hội viên đã chung sức cùng các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân hoàn thiện các nội dung trong các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu tại địa phương.

Nghệ An: Lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Nghệ An có hàng vạn người con ưu tú tòng quân nhập ngũ, chiến đấu cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Và để có ngày vui 30/4/1975, không thể không nhắc đến sự hy sinh anh dũng của hơn 45.000 người con quê hương xứ Nghệ, trong đó, còn có gần 20.000 liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi, quê quán, năm sinh. Có người may mắn trở về nhưng mang trong mình thương tật do chiến tranh để lại. Nhiều gia đình có chồng, cha bị nhiễm chất độc da cam, khiến nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần vẫn còn dai dẳng mãi. Với trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công bằng những việc làm đầy thiện nguyện.

Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân loại bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, lễ nghi không cần thiết, từng bước nâng cao ý thức về giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Đồng Tháp: Phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Mô hình Tổ Nhân dân tự quản là kênh tuyên truyền hữu hiệu nhất về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; là nơi tạo dựng lòng tin của dân đối với Đảng, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, thực sự đã trở thành những nhịp cầu kết nối ý Đảng với lòng dân.

Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ): Phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Là huyện miền núi có trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tuổi trẻ huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33- NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hiệu quả từ mô hình “Quỹ khuyến học Ngô Gia Tự - ươm mầm tài năng”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đến công tác khuyến học, khuyến tài và nhiệm vụ học tập suốt đời, bởi Người thấu hiểu được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài và nhiệm vụ học tập suốt đời đối với vận mệnh, tương lai của mỗi người, cũng như sự hưng thịnh của quốc gia, dân tộc. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đặc biệt chú trọng công tác khuyến học khuyến tài và để phát huy hiệu quả công tác này, Đảng bộ trường đã xây dựng mô hình “Quỹ Khuyến học Ngô Gia Tự - ươm mầm tài năng”.