xã Phong Chương (thừa thiên huế): Hành trình xây dựng Nông thôn mới

Sau 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí, được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3205/QĐ-UBND công nhận xã Phong Chương, huyện Phong Điền đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 vào ngày 30/12/2023.

 

Trở lại Phong Chương vào những ngày này, mọi thứ dường như đẹp hơn, rạng rỡ hơn với con đường bê tông liên thôn, liên xã khang trang kiên cố. Có được diện mạo như ngày hôm nay, chính là nhờ vào sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận, chung tay của nhân dân trong xã.

Chia sẻ về những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng NTM, bà Trần Thị Thu Huyền, Chủ tịch UBND xã Phong Chương phấn khởi, cho biết: “Phong Chương là xã đồng bằng, có diện tích đất tự nhiên 3.510,05 ha, bao gồm nhiều loại hình đất đai như đất nông nghiệp, đất rừng, hồ chứa nước, dân cư. Toàn xã có 9 thôn, với dân số  có 9.039 người, 2.378 hộ, sống tập trung dọc theo trục đường Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 6. Hoạt động sản xuất hiện nay chủ yếu là nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi. Xã có 4 đơn vị trường học, 1 trạm y tế, 1 điểm bưu điện văn hóa, 7 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác nông nghiệp và 1 trung tâm thương mại (chợ xã). Đảng bộ xã đến nay có 268 đảng viên, được thành lập 16 Chi bộ trực thuộc. Khi bước vào xây dựng NTM, điều kiện kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước. Đứng trước thực trạng đó, xã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời phân công các thành viên phụ trách các thôn để hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, diện mạo nông thôn của xã từng bước khởi sắc, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang, sạch đẹp, thu nhập bình quân đạt 42,2 triệu đồng/người/năm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, toàn xã chỉ còn 23 hộ nghèo (chiếm 1,47%) và 92 hộ cận nghèo (chiếm 3,47%),…”.

“Thời điểm bắt đầu xây dựng NTM, Phong Chương có tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, nhận thức của người dân còn hạn chế, do đó, chương trình xây dựng NTM của xã rất khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao từ cấp ủy, chính quyền đến mỗi người dân. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các nội dung mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đối với cuộc sống của bà con, nhờ đó mà người dân luôn đồng tình ủng hộ”, Chủ tịch UBND xã Phong Chương cho biết thêm.

Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các ban ngành chuyên môn  trong việc triển khai xây dựng Đồ án Quy hoạch, Đề án Nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Đảng ủy đã có Nghị quyết chuyên đề và đã thành lập Ban chỉ đạo và thường xuyên được kiện toàn; HĐND xã đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng NTM. Qua đó, UBND xã đã, xây dựng Kế hoạch để chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Mặt trận cùng các ban ngành, đoàn thể, các thôn đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện Quy hoạch, Đề án.

Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, trên quy mô toàn xã, biết tận dụng và phát huy sức mạnh, sự đồng thuận của toàn bộ người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng dưới nhiều hình thức để thay đổi, chuyển biến nhận thức, tư tưởng của người dân. Kết quả đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy của người dân và cán bộ về xây dựng NTM. Bà con đã nhận thức được mình là chủ thể, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ; tư tưởng trông chờ và ỷ lại của người dân được đẩy lùi; sự tự giác trong thực hiện chương trình NTM được thể hiện ngày càng rõ nét, nhất là trong việc hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, nhận thức về tầm quan trọng của phát triển sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm của nông dân ngày càng được nâng lên.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Phong Chương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để về đích NTM theo đúng lộ trình, xã gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ phụ trách từng chi bộ, từng thôn, từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Xác định tuyên truyền, vận động là khâu “then chốt”, cấp ủy và chính quyền xã thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn với nhiều hình thức phong phú như: thông qua các hội nghị, cuộc họp giao ban xã, họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, thông qua hệ thống loa truyền thanh,... Qua đó, người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM.

Những năm trước đây, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến nay, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang; các tuyến đường nội thôn và liên thôn được đổ bê tông sạch sẽ, giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Với định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như trồng sen, trồng cây dược liệu,… Nhờ đó, đời sống của các hộ dân trên địa bàn ngày một khấm khá hơn.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng thôn Trung Thạnh cho biết: “Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM, trong thôn đã xuất hiện nhiều tấm gương tự nguyện hiến đất, tiền của để chung tay xây dựng NTM. Từ đó, đường giao thông nông thôn được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc phục vụ dân sinh, con em đi học được thuận lợi và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp của người dân làm ra được thương lái đến tận ruộng thu mua giá cao và nhiều lợi ích khác,… vì thế nhiều hộ dân sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất”.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, người dân ở xã Phong Chương cũng đã nỗ lực, đồng sức đồng lòng, tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp tiền, công sức vào tu sửa, nâng cấp giao thông nông thôn; xây dựng đường làng ngõ xóm, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình tự giác xây dựng các công trình phụ hợp vệ sinh, tu sửa, xây dựng hàng rào, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan xanh sạch đẹp, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở thôn, xây dựng nếp sống văn minh,… Kết quả, từ khi triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đến nay, người dân đã hiến 33.925,5m2 đất, quy ra tiền trên 5.700 triệu đồng, 23.959 ngày công, quy ra tiền 5.090 triệu đồng, 35.924 cây, con các loại, quy ra tiền mặt 2.526 triệu đồng và đóng góp tiền mặt hàng trăm triệu đồng.

Nguồn lực xây dựng NTM ở xã Phong Chương với tổng kinh phí đã thực hiện 136.463,284  triệu đồng. Trong đó: Ngân sách trung ương, tỉnh: 50.431,792 triệu đồng, chiếm 36,96%; Ngân sách huyện: 48.585,962 triệu đồng, chiếm  35,6%; Ngân sách xã:  14.858,792 triệu đồng, chiếm 10,89%; Vốn khác: 18.423,138  triệu đồng, chiếm 13,5 %; Vốn viện trợ: 4.163,6 triệu đồng, chiếm 3,05%.

Đến nay, 100% đường xã, thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa, có các hạng mục cần thiết và được bảo trì hàng năm; 100% đường ngõ xóm và trục chính nội đồng được bê tông xi măng và cứng hóa. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia  BHYT đạt 100%; Hệ thống nước sạch đã phủ kín 9/9 thôn; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; các hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm. 9/9 thôn được công nhận Thôn văn hóa, số gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa hằng năm đạt 97,8%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì; ANTT-ATXH được giữ vững, 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự; có 3/4 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt 75%),...

Không chỉ quan tâm đến thay đổi bộ mặt nông thôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Chương còn khuyến khích người dân tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Trên địa bàn xã có 7 HTX, 2 Tổ HTX NN, các HTX đều đã đi vào hoạt động đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực bước đầu đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Các đề án sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap; nuôi cá kết hợp trồng sen; trồng ném đã triển khai thực hiện có hiệu quả và tiếp tục nhân rộng; tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại; tổ chức triển khai kế hoạch phát triển tổng đàn, qua đó duy trì và giữ tổng đàn bò, đàn lợn, số lượng xuất chuồng hằng năm đều tăng,...

Về hành trình để đạt được chuẩn NTM, Chủ tịch UBND xã Phong Chương đúc kết: “Nhìn tổng thể, Phong Chương đã là một xã NTM. Có được kết quả như hôm nay là sự cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và nhân dân trong xã. Chúng tôi vẫn luôn xác định, xây dựng NTM luôn có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Trong quá trình xây dựng NTM, chúng tôi vẫn phải tiếp tục chú trọng đến công tác giảm nghèo, lấy mục tiêu nâng cao thu nhập cho nhân dân làm nòng cốt. Bởi suy cho cùng, xây dựng NTM cũng chính là để nâng cao đời sống cho nhân dân”.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó người dân là chủ thể. Do vậy, Phong Chương xác định  phải nâng cao nhận thức và tạo lập niềm tin trong nhân dân về NTM. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình... Nhờ vậy, Bộ tiêu chí về NTM được người dân từng bước hiểu rõ và chung tay thực hiện.

Tin tưởng với truyền thống vẻ vang của địa phương giàu truyền thống cách mạng, phát huy những thành tựu và kinh nghiệm đạt được trong quá trình đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Chương sẽ luôn luôn đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn; góp phần cùng xây dựng huyện Phong Điền đạt chuẩn NTM và trở thành Thị xã vào trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

 

VĂN KHÁNH TRÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 561, tháng 2-2024

 

;