Hậu Giang: Công tác gia đình năm 2023 đạt một số kết quả nổi bật

Trong năm 2023, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự nỗ lực không ngừng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp, nên kết quả đạt được ngày càng toàn diện và bền vững hơn, góp phần xây dựng gia đình ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, hứa hẹn đón Xuân Giáp Thìn 2024 sung túc, hạnh phúc và ấm áp hơn đến với mọi nhà, mọi người và mọi gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa chỉ đạo các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại buổi họp sơ kết tháng của Sở VHTTDL
 

Nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực gia đình của cấp trên sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong năm 2023, nhiều văn bản đã được ban hành ở tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và được triển khai, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm cao. Nổi bật là: Kế hoạch số 34 ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 261 ngày 28/2/2023 của Sở VHTTDL hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phối hợp số 26 ngày 22/3/2023 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2023; Kế hoạch phối hợp số 28 ngày 4/4/2023 của Sở Tư pháp và Sở VHTTDL về việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 34 ngày 6/4/2023 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế gia đình, Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam; Công văn số 1749 ngày 30/10/2023 của Sở VHTTDL về việc tổ chức hoạt truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái… Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND và Thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã ban hành văn bản cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương mình. Từ đó, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023.

Thường trực UBND huyện Châu Thành A trao Giấy khencho Gia đình văn hóa tiêu biểu và Người tốt việc tốt tiêu biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình nói chung, công tác phòng chống bạo lực gia đình nói riêng trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời thúc đẩy sự quan tâm và hành động có trách nhiệm của mỗi gia đình, mà nòng cốt là các Gia đình văn hóa tiêu biểu, tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình, trong năm qua, Hậu Giang đã đẩy mạnh công tác này bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nổi bật là: thông qua băng rôn, pa nô, áp phích, tờ gấp, tờ rơi, bảng điện tử, bản tin, trang thông tin điện tử, lớp tập huấn, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hội nghị, hội thi, hội diễn, ngày hội, hội thao, tọa đàm, hoạt động trợ giúp pháp lý, văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng .v.v… Đặc biệt là quan tâm tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trực tiếp tại gia đình, cộng đồng; lồng ghép trong việc giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục; nghiên cứu, xây dựng thành công các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu về gia đình.

Trao giải Nhất, Nhì và Ba tại Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” huyện Châu Thành năm 2023

 

Bên cạnh đó, Hậu Giang còn quan tâm xây dựng và nâng chất lượng hoạt động các mô hình thuộc lĩnh vực gia đình ở 75 xã, phường, thị trấn và 525 ấp, khu vực trong toàn tỉnh. Chỉ tính riêng các mô hình do ngành VHTTDL thành lập và quản lý, đến nay toàn tỉnh có 137 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 214 nhóm PCBLGĐ; 262 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 123 đường dây nóng. Công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực gia đình được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đáng chú ý, Hậu Giang tổ chức thành công nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Quốc tế gia đình 15/5; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ - tháng 6; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11. Nổi bật là: đăng tin, bài và tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, mục đích của các ngày kỷ niệm trên môi trường Internet, bằng hình thức xe tuyên truyền lưu động và thông qua hội họp, sinh hoạt lệ…; tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu kiến thức công tác gia đình, bình đẳng giới và trật tự, an toàn giao thông” ở các cấp; triển lãm ảnh và sách với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”; họp mặt biểu dương “Người tốt, việc tốt tiêu biểu và Gia đình văn hóa tiêu biểu” ở các cấp và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động PCBLGĐ; tọa đàm “Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Luật PCBLGĐ năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023; tọa đàm với chủ đề “Bình đẳng giới tính trong sinh con”; hội thi ẩm thực “Bữa cơm sum họp gia đình cuối tuần”; hội thao gia đình với các môn cầu lông, bóng bàn gắn với hoạt động chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27/3. Nhìn chung, việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm thuộc lĩnh vực gia đình luôn được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt, vừa thực hiện theo chuyên đề, vừa lồng ghép vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình chẳng hạn như: lồng ghép vào các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Ngày Sách Việt Nam (21/4); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới;… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác gia đình, từ đó thay đổi hành vi của mỗi người, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang  Nghiêm Xuân Thành (áo trắng) tham quan Triển lãm sách với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng” chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam
 

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình; trọng tâm là PCBLGĐ luôn được tăng cường nhằm kịp thời bảo vệ người bị BLGĐ và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCBLGĐ đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 3 trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, giảm 3 trường hợp so với năm 2022.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, Hậu Giang tiếp tục cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực gia đình nói chung, công tác PCBLGĐ nói riêng và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao hơn; đồng thời lồng ghép có hiệu quả vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của các ngành, đoàn thể và các thành viên gia đình trong việc thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, các kiến thức cơ bản về gia đình và PCBLGĐ sâu rộng trong toàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân cùng chung tay thực hiện công tác gia đình và PCBLGĐ. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động mang tính chiều sâu nhằm hưởng ứng tốt các ngày kỷ niệm thuộc lĩnh vực gia đình; cũng như lồng ghép công tác gia đình vào các dịp kỷ niệm do ngành khác phát động… Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc trong thời gian tới, đặc biệt là mỗi độ Xuân về.

Tuyên truyền các thông điệp kỷ niệm Ngày quốc tế hạnh phúc

 

QUANG BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 558, tháng 1-2024

 

;