• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Bảo tồn và quảng bá nghệ thuật trình diễn dân gian ở tỉnh Bắc Giang trong phát huy các giá trị di sản

Bắc Giang là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử và là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, vùng đất nơi đây còn lưu giữ được nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian vô cùng độc đáo. Tiêu biểu trong số đó là nghệ thuật dân ca quan họ, hát ca trù đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Xác định tầm quan trọng của di sản trong phát triển kinh tế, xã hội, Bắc Giang đã triển khai nhiều chương trình, đề án, cùng với các giải pháp quản lý nhà nước.

Diễn ngôn về giới nữ trên truyền thông đầu thế kỷ XX

Diễn ngôn về giới trên truyền thông từ đầu TK XX tới trước năm 1945, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lịch sử xã hội. Đó là thời kỳ đất nước ta từ chỗ là một đất nước phong kiến chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Hoa sang giai đoạn chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Đây là một giai đoạn có nhiều sự xung đột về văn hóa nên khi nghiên cứu bộc lộ những yếu tố vô cùng đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Hệ tư tưởng, trường tri thức và quyền lực chi phối diễn ngôn về giới, mà ở đây là về người phụ nữ được vận hành là một nguồn dữ kiện đáng quý để quan sát và tìm hiểu về những vấn đề của xã hội thời kỳ này. Bài viết nghiên cứu vấn đề diễn ngôn về giới nữ đăng trên hai tờ báo Nữ Giới Chung và Phụ nữ Tân văn.

Sửa đổi bổ sung quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật sở hữu trí tuệ

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, vấn đề bảo hộ quyền tác giả ngày càng được quan tâm, chú trọng. Việc thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào việc khuyến khích sáng tạo, thúc đẩy phát triển các ngành Công nghiệp văn hóa của quốc gia. Để có được kết quả này, hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên.

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, biện pháp công tác, trong đó, vận động quần chúng (VĐQC) là công tác được triển khai thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP tỉnh Cao Bằng đã mạng lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng để BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đặc trưng nghệ thuật hình ảnh trên bao bì thực phẩm Việt Nam

Với phương châm “Một bức ảnh có giá trị bằng một nghìn từ” (A picture is worth a thousand words), hình ảnh trên bao bì thực phẩm chính là người bán hàng thầm lặng, thay thế cho con người tự giới thiệu và quảng bá sản phẩm, thông qua các đặc trưng nghệ thuật riêng biệt như: đề cao sự liên tưởng và kích thích trí tưởng tượng của khách hàng; ngôn ngữ tạo hình được chắt lọc gợi tính ẩn dụ và mang giá trị biểu tượng; lồng ghép yếu tố truyền thống để thích ứng với thị hiếu người tiêu dùng. Các đặc trưng nghệ thuật này gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, nhằm thể hiện tốt nhất thông điệp và thẩm mỹ của hình ảnh trên bao bì thực phẩm Việt Nam.

Giải pháp nâng cao văn hóa đọc cho học viên tại các cơ sở đào tạo ở nước ta hiện nay

Văn hóa đọc với tư cách một bộ phận của văn hóa là một trong những động lực thúc đẩy việc hình thành những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại, xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức. Văn hóa đọc có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của con người nói chung, cũng như đối với sự phát triển toàn diện của học viên tại các cơ sở đào tạo ở nước ta nói riêng, thúc đẩy họ biến quá trình giáo dục, đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Bài viết khái quát những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp nâng cao văn hóa đọc cho học viên tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

Một số biện pháp nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị cho thanh niên; đồng thời, có ý nghĩa chiến lược đối với các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Bởi vì, nâng cao ý thức chính trị góp phần tạo nên nền tảng cho sinh viên trong việc củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng tốt với những thay đổi trong quá trình hội nhập quốc tế, cũng như có ý chí kiên cường trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết đề xuất một số biện pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao ý thức chính trị của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.