• Sự kiện: XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA SỐ

Đẩy nhanh số hóa để phát triển

Khi nói đến điện ảnh, chúng ta thường hình dung đến các bộ phim, các video và hình ảnh động. Việc bảo tồn và lan tỏa các tư liệu lịch sử này phụ thuộc nhiều vào các quy trình lưu trữ, phổ biến và quảng bá phim trên các nền tảng số.

Lưu trữ, quảng bá phim trong thời đại số

Được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của công nghiệp văn hoá, là sản phẩm kết tinh của kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ, phát triển, quảng bá bản sắc dân tộc, điện ảnh đang rất cần đẩy nhanh quá trình số hóa để gìn giữ, lưu trữ và tạo bước tiến trong phát hành, quảng bá.

Khảo sát, thống kê, số hóa tư liệu Hán Nôm ở Hà Nam - những kết quả bước đầu

Hà Nam là vùng đất lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, phong phú, đặc sắc của nhiều tầng văn hóa cổ giàu bản sắc. Toàn tỉnh hiện có 1.784 di tích (551 ngôi đình, 490 ngôi chùa, 306 ngôi đền, số còn lại là miếu, phủ, văn chỉ, từ đường...) được phân bố đều khắp ở các thôn xóm.

Bồi dưỡng kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội cho sinh viên hiện nay

Mạng xã hội (MXH) đã và đang trở thành phương tiện thông tin phổ biến, thiết yếu trong đời sống con người nói chung, sinh viên ở Việt Nam nói riêng. Bên cạnh những mặt tích cực, MXH cũng chứa đựng và tiềm ẩn nguy cơ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên nếu họ không có ý thức, kỹ năng ứng xử phù hợp. Vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng ứng xử trên MXH cho sinh viên rất cần thiết, giúp họ khai thác, sử dụng, phát huy lợi thế của MXH trong quá trình học tập tại trường và công tác sau này.

Số hóa - xu thế tất yếu

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo AI với những tính năng vượt trội buộc con người phải nhìn nhận lại sự tham gia mạnh mẽ của khoa học, của số hóa vào trong mọi lĩnh vực của đời sống. Thích nghi là yêu cầu tất yếu nếu không muốn bị bỏ lại, bị lạc hậu so với thời cuộc.

Xây dựng môi trường văn hóa số: xu thế tất yếu và những thách thức đặt ra

Sự ra đời, phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội ở Việt Nam mở ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển con người toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ là những thách thức đặt ra. Xây dựng môi trường văn hóa số với những giá trị nhân văn, nhân bản sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những bất cập, hạn chế, đảm bảo an ninh, an toàn con người và sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm khi ứng xử trên không gian mạng

Thời đại số (digital age) hay còn được gọi là thời đại thông tin, thời đại máy tính số hoặc thời đại truyền thông mới là “một giai đoạn trong lịch sử nhân loại với sự chuyển đổi từ ngành công nghiệp truyền thống mà cuộc cách mạng công nghiệp đã mang lại thông qua quá trình công nghiệp hóa, sang nền kinh tế dựa trên số hóa” (1). Chính sự phát triển của ngành công nghệ thông tin đã đưa con người bước vào một giai đoạn phát triển mới hiện đại hơn, thông minh hơn, tiện ích hơn. Thế nhưng bên cạnh những tiện ích đó, cũng tồn tại những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta, đặc biệt về cách hành xử trên mạng xã hội. Nói bao quát hơn chính là văn hóa ứng xử của mỗi cá nhân trong môi trường số.