Thanh Hóa: Phụ nữ xã Đông Ninh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) triển khai thực hiện, thu hút đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong hội viên phụ nữ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

 

Hội LHPN xã Đông Ninh có 1.109 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) luôn được Hội quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên. Trong năm 2022, Hội đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH của xã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo hội viên phụ nữ. Đồng thời đã phát động nhiều phong trào thi đua để thực hiện như: Phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”... được triển khai một cách đồng bộ từ xã đến 7/7 chi hội và đến tận các gia đình hội viên, phụ nữ 100% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí. Tỷ lệ hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí là 92%.

Hằng năm, các chi hội, tổ phụ nữ tuyên truyền, vận động gia đình hội viên đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa. Đến nay, số hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa là 1.013 hội viên, đạt tỷ lệ 91,3%, có 7/7 thôn đạt Thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; duy trì hoạt động các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình… Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: Hội thi, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt,... góp phần nâng cao nhận thức cho từng hội viên phụ nữ, từ đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, phát huy vai trò của mình trong xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư. Các hình thức vận động được đông đảo các cấp Hội Phụ nữ hưởng ứng, điển hình là các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: phát động xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Toàn xã đã vận động được 18.400.000 đồng, đạt 100% chỉ tiêu; Hội đã trao 18 suất quà cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nhâm Dần; 8 suất con hội viên phụ nữ lên đường nhập ngũ năm 2022, trị giá 6.440.000 đồng được trích từ nguồn quỹ hỗ trợ khó khăn năm 2022.

Đặc biệt, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả tham gia phong trào, Hội đã tích cực hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”… đã được triển khai sâu rộng trong toàn xã. Hội rà soát thực trạng và phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân, đề ra các giải pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp. Phối hợp với câu lạc bộ “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” thành lập mới 3 doanh nghiệp tại thôn Hoà Bình và Thành Huy. Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thành lập tổ nhóm tiết kiệm do phụ nữ quản lý nhằm hỗ trợ vốn, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập. Hiện, có 5 tổ vay vốn cho 271 hộ vay, dư nợ hơn 11 tỷ đồng, duy trì và hoạt động có hiệu quả các tổ, nhóm tiết kiệm, 6 tháng đầu năm có 315 hội viên tham gia tổ, nhóm tiết kiệm được 18.900.000đồng; Xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn ở 4 tổ như các thôn: Thế giới; Hòa Bình; Vạn Lộc và Thành Huy tổng số tiền được 168.000.000 đồng giúp được 36 chị vay không lãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, từng bước phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội đã ra mắt điểm tại chi hội thôn Thế giới về xây dựng “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ hội viên phụ nữ khó khăn” và nhân rộng ra các chi hội còn lại trong xã. Bằng việc làm thiết thực, Hội triển khai 7/7 chi hội, xây dựng được 7 ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ ủng hộ, kết quả trong 6 tháng đầu đã thu được số tiền hơn 4 triệu đồng. Số tiền này các chi hội giúp đỡ HVPN, các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm hội đã thành lập được 4 mô hình gồm: “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” tại chi hội Phù Chẩn có 17 hội viên tham gia; “Ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn” ở 7 chi hội; “Phân loại xử lý rác thải tại chi hội thôn Thế giới”; “Đường hoa, cây xanh” chi hội Thành Huy. Ban Chấp hành Hội xây dựng tuyến đường cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” trục đường chính của xã dài 350m, triển khai 7/7 chi hội thực hiện phong trào đợt thi đua đặc biệt “Mỗi hội viên trồng 1 cây xanh, mỗi chi hội 1 đoạn đường xanh”, như: Chi hội thôn Hoà Bình trồng được 2.500 cây chè mạn trên tuyến đường trục chính của thôn dài 350m;… Từ đó, đã tạo được cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường; góp phần vào việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đến nay, hầu hết các gia đình hội viên đều lựa chọn hình thức tổ chức khá đơn giản, đám cưới không tổ chức cỗ bàn linh đình, không mở loa đài quá khuya. Hằng năm, kỷ niệm ngày truyền thống của Hội diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, lễ mừng thọ được tổ chức chung tại các Nhà văn hóa xã với nghi thức trang trọng, vui tươi.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được Hội hướng dẫn đổi mới theo nhiều hình thức phù hợp với các buổi sinh hoạt tập thể, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thụ hưởng đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí của Hội viên phụ nữ, hiện toàn xã có 7 câu lạc bộ “Dân vũ thể thao”, số hội viên tham gia thể thao là 795 hội viên, đạt 71,6%.

Có thể nói trong những năm qua, phụ nữ xã Đông Ninh với phong trào TDĐKXDĐSVH không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, dòng tộc... Từ đó, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng Nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đơn vị.

 

LÊ HƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

;