• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa): Hiệu quả từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thấm nhuần tư tưởng coi văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương, nhiều năm qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Từ đây, huyện huy động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc.

Đồng Tháp: Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” - Cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” thời gian qua được cả hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp quan tâm hỗ trợ và sự đồng thuận của đông đảo người dân tại các địa bàn dân cư, thật sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội của nhân dân”, tạo được sự đoàn kết, gắn bó giữa người dân với Đảng, chính quyền ở cơ sở.

Phụng Tường khoe sắc

Từ sự chung tay góp sức của người dân, nhiều tuyến đường dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Long Phú nói chung, ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng (Long Phú, Sóc Trăng) nói riêng đã được xây dựng. Điều đó không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo của xã Nông thôn mới, mà còn dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường sạch trong mỗi người. Tuyến đường hoa kiểu mẫu ấp Phụng Tường 1, xã Song Phụng là một điển hình như thế.

Phụ nữ xã Long Phú (Sóc Trăng) với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) triển khai thực hiện, thu hút đông đảo các tầng lớp hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong hội viên phụ nữ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Khuyến học ở Phú Thọ: Ươm mầm và kết nối các giá trị văn hóa giữa gia đình, dòng họ và cộng đồng

Trong những năm qua, Phú Thọ luôn được hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Điều đó mang một ý nghĩa lớn lao trong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

Xã Tản Lĩnh (Hà Nội): Sôi nổi phong trào xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Do có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của người dân ở các thôn, xóm... phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn thôn xóm, ngõ xanh, sạch đẹp được triển khai, duy trì đã tạo nên bộ mặt nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc.

Đại Bái - điểm sáng thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác. Trong việc tang, nhiều hủ tục lạc hậu đã dần được loại bỏ. Năm 2022, toàn xã có 38/55 đám tang thực hiện hỏa táng đạt 69,1% cao hơn mặt bằng chung của huyện.