• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Đại Bái - điểm sáng thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác. Trong việc tang, nhiều hủ tục lạc hậu đã dần được loại bỏ. Năm 2022, toàn xã có 38/55 đám tang thực hiện hỏa táng đạt 69,1% cao hơn mặt bằng chung của huyện.

Quang Sơn nâng cao giá trị văn hóa trong xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu

Nhằm nâng cao giá trị văn hóa trong xây dựng Làng Văn hóa kiểu mẫu, hiện nay cấp ủy, chính quyền xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu để phát triển đời sống vật chất, tinh thần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Đồng lòng xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu

Sau khi đưa xã về đích Nông thôn mới (NTM) năm 2021 và “cán đích” xã NTM nâng cao năm 2022, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục phấn đấu xây dựng thành công Xã NTM kiểu mẫu trong năm nay.

Bản văn hóa ở nơi biên giới

Khi nắng ấm trải vàng khắp miền biên giới ở phía Tây tỉnh Quảng Bình, chúng tôi theo đường Hồ Chí Minh chạy dài như dải lụa giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng để đến thăm những bản văn hóa của đồng bào dân tộc vùng núi cao.

Khu dân cư kiểu mẫu bên dòng sông Gianh

Thôn 1, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nằm bên dòng sông Gianh lịch sử có 1.130 khẩu, người dân cư trú và canh tác trên diện tích 54 ha với bức tranh sinh hoạt kinh tế phong phú, ngành nghề đa dạng như sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các nghề thủ công và một số hoạt động dịch vụ...

Bình Định: Phù Cát xây dựng đời sống văn hóa hướng mạnh hoạt động về cơ sở

Những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - làng sức khỏe” (TDĐKXDĐSVH- LSK) gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) được cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cát (Bình Định) triển khai tích cực, có hiệu quả. Từ phong trào, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình, là những hạt nhân trong các phong trào thi đua, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh, thân thiện, xanh - sạch - đẹp.