• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, biện pháp công tác, trong đó, vận động quần chúng (VĐQC) là công tác được triển khai thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hiệu quả công tác VĐQC của BĐBP tỉnh Cao Bằng đã mạng lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng để BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đặc trưng nghệ thuật hình ảnh trên bao bì thực phẩm Việt Nam

Với phương châm “Một bức ảnh có giá trị bằng một nghìn từ” (A picture is worth a thousand words), hình ảnh trên bao bì thực phẩm chính là người bán hàng thầm lặng, thay thế cho con người tự giới thiệu và quảng bá sản phẩm, thông qua các đặc trưng nghệ thuật riêng biệt như: đề cao sự liên tưởng và kích thích trí tưởng tượng của khách hàng; ngôn ngữ tạo hình được chắt lọc gợi tính ẩn dụ và mang giá trị biểu tượng; lồng ghép yếu tố truyền thống để thích ứng với thị hiếu người tiêu dùng. Các đặc trưng nghệ thuật này gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, nhằm thể hiện tốt nhất thông điệp và thẩm mỹ của hình ảnh trên bao bì thực phẩm Việt Nam.

Giải pháp nâng cao văn hóa đọc cho học viên tại các cơ sở đào tạo ở nước ta hiện nay

Văn hóa đọc với tư cách một bộ phận của văn hóa là một trong những động lực thúc đẩy việc hình thành những công dân có hiểu biết, có trí tuệ để có thể thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại, xã hội dựa trên nền tảng của nền kinh tế tri thức. Văn hóa đọc có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của con người nói chung, cũng như đối với sự phát triển toàn diện của học viên tại các cơ sở đào tạo ở nước ta nói riêng, thúc đẩy họ biến quá trình giáo dục, đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Bài viết khái quát những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp nâng cao văn hóa đọc cho học viên tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam hiện nay.

Một số biện pháp nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị cho thanh niên; đồng thời, có ý nghĩa chiến lược đối với các trường đại học, cao đẳng hiện nay. Bởi vì, nâng cao ý thức chính trị góp phần tạo nên nền tảng cho sinh viên trong việc củng cố lập trường tư tưởng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thích ứng tốt với những thay đổi trong quá trình hội nhập quốc tế, cũng như có ý chí kiên cường trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bài viết đề xuất một số biện pháp mang tính định hướng nhằm nâng cao ý thức chính trị của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Những vấn đề về văn hóa trang phục nơi công sở hiện nay

Sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế đã buộc các công sở và cán bộ công chức, người lao động đến nhà quản lý ý thức rõ hơn về trang phục. Trang phục nơi công sở là một dấu hiệu nhận biết thương hiệu, văn hóa của đơn vị. Thông qua trang phục và việc chú trọng đến trang phục của đơn vị, khách hàng, đối tác phần nào đánh giá được uy tín và vị trí của đơn vị đó. Bài viết đưa ra các khái niệm cơ bản và những yếu tố tác động đến văn hóa trang phục nơi công sở, từ đó đánh giá một số vấn đề của trang phục công sở hiện nay.

Hoàn thiện khung pháp lý và phát triển dịch vụ nhằm chuyên nghiệp hóa công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay

Công tác xã hội (CTXH) là một nghề có vị trí quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, hướng tới đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội trong mỗi quốc gia. Thực tế chỉ ra rằng, khi xã hội càng phát triển thì càng có nhiều vấn đề xã hội nảy sinh đòi hỏi phải được giải quyết để bảo đảm cho xã hội phát triển hài hòa, bền vững; và nghề CTXH ra đời mang tính tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó của xã hội.

Giải pháp việc làm cho cử nhân ngành Công tác xã hội (Nghiên cứu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long)

Công tác xã hội (CTXH) là ngành nghề quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội, đặc biệt các nhóm đối tượng yếu thế, thiểu số. Sứ mạng của ngành là nỗ lực hành động giảm thiểu những rào cản trong xã hội, bất công, bất bình đẳng. Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm nước ta có hàng ngàn cử nhân CTXH tốt nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng bổ sung vào đội ngũ những người làm CTXH ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay số lượng cử nhân ra trường làm việc đúng chuyên môn không nhiều, họ phải làm những công việc trái với chuyên ngành mình được học trong khi đây vẫn là một nghề khá “hot”. Điều này gây nên tâm lý lo âu cho cử nhân trong vấn đề tìm kiếm việc làm đúng chuyên môn.

Sản phẩm từ vật liệu mây tre trong nội thất

Mây tre là những sản phẩm có tính địa phương, là vật liệu truyền thống phổ biển ở Việt Nam. Mây tre xuất hiện ở tất cả các vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam, có nhiều ưu điểm nội bật như: nguyên liệu dễ kiếm, công nghệ chế biến, chế tạo đơn giản, có giá thành rẻ… Chất liệu mây tre là thành phần có thể tạo sự đa dạng vật liệu mới, thân thiện với môi trường như các tấm mây tre, các loại ván ép công nghiệp… Chính vì vậy, chất liệu mây tre có khả năng ứng dụng vào nội thất của người Việt; từ các loại vật liệu đa dạng và phong phú của mây tre giúp cho các nhà thiết kế có thể sử dụng được hầu hết trong các thành phần cấu tạo nên không gian nội thất như: thành phần bao che, tạo hình trang thiết bị nội thất và các đồ trang trí khác.

Văn hóa tiêu dùng của thanh niên và quá trình phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Văn hóa tiêu dùng của thanh niên TP.HCM, dưới góc độ tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hóa, không chỉ giúp chúng ta thấy được việc họ diễn giải các thực hành tiêu dùng, mà còn có thể thấy được tác động của văn hóa tiêu dùng đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bài viết nêu lên những tác động từ văn hóa tiêu dùng của thanh niên vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội TP.HCM.