• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Một cái nhìn về văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu

Chưa bao giờ, khái niệm văn hóa được đề cập nhiều trong học thuật cũng như trong thực tế đời sống như hiện nay. Bởi vì, nói tới văn hóa, là nói tới ý thức, cái gốc tạo nên tính người cùng những gì thuộc về bản chất nhất, làm cho con người trở thành chủ thể năng động, sáng tạo trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Nói tới văn hóa còn là nói tới những nguồn nội lực để con người xây dựng và cải tạo cuộc sống của mình theo định hướng vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Nếu văn hóa là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì văn hóa kinh doanh cũng chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn cho hoạt động kinh doanh. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, muốn đảm bảo sự phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của quốc gia, hơn lúc nào hết, chúng ta cần có sự tìm hiểu và nghiên cứu thấu đáo về lĩnh vực này, để góp phần phát triển kinh tế Việt Nam vững mạnh trên con đường hội nhập

Đề xuất thiết kế, xây dựng không gian sinh hoạt chung tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Hà Nội

Người cao tuổi (NCT) và chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng là vấn đề đã và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều phía trong xã hội. Tại các trung tâm chăm sóc NCT, không gian sinh hoạt chung được bố trí hợp lý đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tâm lý của NCT, ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và quá trình sinh sống, chữa bệnh của NCT.

Chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2016 - 2021

Kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, từ năm 2016 đến 2021, Đảng đã đề ra chủ trương và triển khai nhiều biện pháp để phát triển thành phần kinh tế quan trọng này. Quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân và kết quả tích cực kinh tế tư nhân mang lại đã khẳng định: “kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân”. Bài viết tập trung luận giải chủ trương của Đảng và kết quả phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2016-2021, qua đó đúc rút một số kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Những kỷ niệm khó quên

Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức công tác tại Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã coi nơi đây như căn nhà thứ hai. Đó là nơi họ say mê cống hiến công sức, năng lực, trí tuệ của mình để xây dựng nên một tập thể vững mạnh. Đó cũng là nơi chia sẻ cùng nhau những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Trong không khí những ngày náo nức kỷ niệm 50 năm thành lập Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các thế hệ cán bộ, công chức của Cục không khỏi bồi hồi, xúc động, chia sẻ lại những năm tháng khó quên.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: 50 năm xây dựng và phát triển (1972-2022)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được thành lập từ năm 1972, tiền thân là Cục Mỹ thuật. Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao trách nhiệm xã hội của thanh niên quân đội trong tình hình mới

Trách nhiệm xã hội của thanh niên quân đội trong tình hình mới là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi thanh niên đối với Tổ quốc, với quân đội, với nhân dân, được thể hiện ở ý thức và hành động tự nguyện, tự giác của họ trong huấn luyện, rèn luyện, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo tồn và quảng bá nghệ thuật trình diễn dân gian ở tỉnh Bắc Giang trong phát huy các giá trị di sản

Bắc Giang là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử và là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, vùng đất nơi đây còn lưu giữ được nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian vô cùng độc đáo. Tiêu biểu trong số đó là nghệ thuật dân ca quan họ, hát ca trù đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Xác định tầm quan trọng của di sản trong phát triển kinh tế, xã hội, Bắc Giang đã triển khai nhiều chương trình, đề án, cùng với các giải pháp quản lý nhà nước.

Diễn ngôn về giới nữ trên truyền thông đầu thế kỷ XX

Diễn ngôn về giới trên truyền thông từ đầu TK XX tới trước năm 1945, chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh lịch sử xã hội. Đó là thời kỳ đất nước ta từ chỗ là một đất nước phong kiến chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Trung Hoa sang giai đoạn chịu sự đô hộ của thực dân Pháp. Đây là một giai đoạn có nhiều sự xung đột về văn hóa nên khi nghiên cứu bộc lộ những yếu tố vô cùng đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Hệ tư tưởng, trường tri thức và quyền lực chi phối diễn ngôn về giới, mà ở đây là về người phụ nữ được vận hành là một nguồn dữ kiện đáng quý để quan sát và tìm hiểu về những vấn đề của xã hội thời kỳ này. Bài viết nghiên cứu vấn đề diễn ngôn về giới nữ đăng trên hai tờ báo Nữ Giới Chung và Phụ nữ Tân văn.