• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta hiện nay

Quan hệ giữa kinh tế và chính trị là mối quan hệ cơ bản, cốt lõi, quyết định sự vận động và phát triển của mọi xã hội. Nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và chính trị là một trong những nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp tác động tới sự tồn tại và phương hướng phát triển của quốc gia dân tộc.

Quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các nhà trường quân đội

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; đồng thời là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu lý luận và thực tiễn qua các giai đoạn lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đất nước. Bài viết đề cập đến các nguyên tắc trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học nói chung, trong giảng dạy các môn lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng ở các nhà trường quân đội nhằm góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát huy tính tích cực chính trị của giảng viên trẻ các nhà trường quân đội trong đấu tranh tư tưởng lý luận trên không gian mạng hiện nay

Theo số liệu thống kê đến tháng 1-2020, Việt Nam “có 68,17 triệu người (chiếm 70% dân số) dùng internet, cao thứ 12 trên thế giới và thứ 6 châu Á; 65 triệu người (chiếm 67% dân số) dùng mạng xã hội, chủ yếu là Facebook và là một trong 10 nước có số người dùng YouTube cao nhất thế giới. Trong đó, 94% người dùng internet hằng ngày là sinh viên, trí thức trẻ, thanh niên” (1). Vì vậy, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam.

Vai trò của thực hành mỹ thuật đối với giáo sinh ngành Giáo dục mầm non

Việc học mỹ thuật và hướng dẫn thực hành bộ môn Sư phạm mỹ thuật vốn được coi là bộ môn đáng ngại nhất đối với sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Chính vì thế, trong việc giảng dạy, rất cần khả năng truyền cảm hứng sáng tạo từ phía giảng viên để người học có thể phát huy được năng lực tiềm ẩn... Làm thế nào để khi giải quyết các tình huống thực hành sư phạm mỹ thuật, người học dần phá bỏ được rào cản tâm lý và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật, yêu trẻ, say nghề giáo là câu hỏi mà nhiều chuyên gia, nhiều trường đại học đặt ra, nhằm nâng cao vai trò của thực hành bộ môn Sư phạm mỹ thuật đối với các trường có đào tạo ngành giáo dục mầm non, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng thời hiện đại.

Quản lý hoạt động của Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam

Bảo tàng Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam (BTHC) là cơ quan lưu giữ các kỷ vật, hiện vật, tài liệu khoa học, tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của ngành Hậu cần quân đội với khách trong nước và quốc tế. Ngày 4-4-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm triển lãm “Sáng kiến kỹ thuật của ngành Hậu cần quân đội” do BTHC tổ chức, Người để lại bút tích: “Cuộc trưng bày lần này của Tổng cục Hậu cần chứng tỏ, Quân đội ta đã có cố gắng nhiều và đã có thành tích khác trên con đường cải tiến kỹ thuật, nhằm tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, lãng phí. Cần phải phổ biến và kinh nghiệm ấy cho toàn quân, toàn dân áp dụng và góp thêm ý kiến”. Năm 2009, Tổng cục Hậu cần quyết định lấy ngày 4-4-1959 là ngày truyền thống của BTHC.

Tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tới văn hóa đọc

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) được hình thành trên nền tảng của cuộc cách mạng số, đặc biệt là việc sử dụng internet, là sự phát triển hệ thống liên kết thế giới thực và ảo trên cơ sở vạn vật kết nối internet (Internet of Things - IoT) và các hệ thống kết nối internet (Internet of System - IoS). Cuộc cách mạng này đã và đang tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và văn hóa đọc cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Bài viết làm rõ thêm khái niệm văn hóa đọc, giới thiệu khái quát về CMCN 4.0 và sự tác động của nó tới văn hóa đọc.

Marketing trong hoạt động Thông tin - Thư viện tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Marketing hiện nay đã tác động đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, là yếu tố sống còn không chỉ của các tổ chức kinh doanh mà còn ảnh hưởng không nhỏ để các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có lĩnh vực hoạt động thông tin - thư viện (TTTV). Vậy tại sao hoạt động TTTV lại cần đến marketing? Bài viết khái quát vai trò, thực trạng marketing trong thư viện, các hình thức marketing, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động marketing tại Thư viện trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Kênh thông tin chỉ dẫn để người dân tiếp cận với các chính sách Bảo hiểm xã hội

Thời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai được 19/27 thủ tục hành chính đối với đơn vị ở mức độ 4 lên cổng dịch vụ công của ngành. Để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của đất nước, BHXH đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với việc đưa các tiện ích, thông tin đóng - hưởng BHXH, BHYT tiến tới tích hợp, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến lên ứng dụng trên thiết bị di động.

Khắc phục những bất cập trong công tác xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 có nhiều quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), về quyền và trách nhiệm của người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện NSDLĐ; cơ quan BHXH; quỹ BHXH; thủ tục thực hiện BHXH và quản lý nhà nước về BHXH.