• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ thư viện trong thời kỳ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một nhiệm vụ cấp thiết của các thư viện nhằm cải thiện quy trình, giảm thiểu thời gian, công sức làm việc cho cán bộ và đặc biệt là mang lại sự tiện lợi và nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng tin trong việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin. Tuy nhiên, để làm được điều này, cán bộ thư viện - những người được coi là “linh hồn” của thư viện, chủ thể của hoạt động thư viện cũng cần có những thay đổi để đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới.

Độc đáo Gallery “Ký ức nhiếp ảnh”

Đến với “Ký ức nhiếp ảnh” của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Công Thắng một ngày Hà Nội đẹp trời, ấn tượng trong tôi là những xúc động với nhiều cung bậc. Bởi, ở nơi đây, tôi được chiêm ngưỡng những chiếc máy ảnh, thước phim…, một thời gắn bó và “theo chân” các nghệ sĩ tài hoa nhằm ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, hình bóng con người và vẻ đẹp của đất nước.

Biến đổi về lối sống của người dân xã Đông Yên (Thanh Hóa) dưới tác động của quá trình đô thị hóa

Đô thị hóa là quá trình phát triển kinh tế, xã hội để biến một vùng dân cư không có cuộc sống đô thị thành vùng dân cư mang thuộc tính xã hội đô thị - xã hội mà người dân chuyển dần từ lao động nông nghiệp sang các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ (1). Quá trình này đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp ở mọi vùng miền trên đất nước ta, trong đó có xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Phát triển lối sống văn hóa của học viên đào tạo sĩ quan ở các học viện, nhà trường quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Những năm qua, các học viện, nhà trường quân đội luôn quan tâm đến việc xây dựng, phát triển lối sống văn hóa cho học viên, góp phần quan trọng vào hoàn thiện nhân cách của người cán bộ quân đội và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của mỗi học viện, nhà trường; góp phần quan trọng xây dựng quân đội ngày càng hiện đại. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, tìm các giải pháp để phát triển lối sống văn hóa cho học viên trong các học viện, nhà trường quân đội là rất cần thiết.

Phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên quân đội là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, chiếm tỷ lệ cao trong các cơ quan, đơn vị, là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đều in đậm những cống hiến to lớn của thanh niên quân đội. Hiện nay, tình hình thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá, thanh niên quân đội có vai trò quan trọng, xung kích đi đầu trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội Thư viện Việt Nam, sau 5 năm nhìn lại: Vững tin để bước tiếp

Hội Thư viện Việt Nam (HTV) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 20-4-2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trải qua 15 năm hoạt động với 3 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hiện tại HTV gồm: 356 Chi hội và Liên Chi hội thư viện, 6.291 hội viên trong cả nước. Nhìn lại nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021 của HTV, dù có nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với những thách thức không nhỏ, song nhìn chung, HTV đã đạt những kết quả khả quan với nhiều hoạt động có ý nghĩa, nhằm tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức ngành Thư viện ở Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Một số vấn đề đặt ra trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Việt Nam đang trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo (GDĐT), đây được xem là một chiến lược, chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) nhằm phát triển lực lượng sản xuất để đưa đất nước đi lên giàu mạnh.

Tăng cường giáo dục, rèn luyện ý thức kỷ luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở hiện nay

Pháp luật, chấp hành pháp luật là đòi hỏi khách quan đối với mọi Nhà nước, mọi chế độ xã hội có phân chia giai cấp. Giáo dục, rèn luyện ý thức pháp luật cho quân nhân ở đơn vị cơ sở là hoạt động có tổ chức, có mục đích nhằm bổ sung, phát triển tri thức, bồi dưỡng quan điểm, tư tưởng, tình cảm, niềm tin, ý chí, thói quen hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên với hoạt động thực tiễn xây dựng môi trường văn hóa đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay

Ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Đây là những công dân ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng về lý lịch chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, sức khỏe và là lực lượng có vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nói chung, công tác đoàn, phong trào thanh niên nói riêng, trong đó nội dung tham gia xây dựng môi trường văn hóa (MTVH) là rất quan trọng. Đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn là nội dung giải pháp quan trọng, không chỉ tạo điều kiện cho thanh niên được thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, mà còn là cơ sở thực tiễn, mảnh đất hiện thực để kiểm nghiệm toàn diện thanh niên từ nhận thức đến hành động trong tham gia xây dựng MTVH.