• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở huyện Thạch An (Cao Bằng) trong giai đoạn hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) cơ sở là làm cho đơn vị cơ sở phát triển toàn diện, có đời sống kinh tế, vật chất đầy đủ, phong phú, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, văn minh. XDĐSVH cơ sở nhằm đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân lao động, thu hút họ vào các sinh hoạt văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa - xã hội tiến bộ lành mạnh, tạo sự phát triển hài hòa về văn hóa với đời sống kinh tế, xã hội.

Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ công chức văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới hiện nay

Thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; trong thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng xã hội. Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho chính quyền cơ sở mà ở đó vai trò đội ngũ công chức văn hóa xã được thể hiện thông qua các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn.

Đồng Tháp triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tỉnh Đồng Tháp đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 cấp tỉnh, huyện nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua hơn 3 năm thực hiện, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chuyển đổi số trong giảng dạy giáo dục thể chất tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhiều trường đại học, cao đẳng trên khắp cả nước không chỉ chú trọng đến việc đào tạo các môn chuyên ngành, mà còn tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và hiệu quả rèn luyện của sinh viên đối với môn Giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất không chỉ là một học phần giúp các bạn sinh viên hoàn tất quá trình học tập của mình mà còn mang lại nhiều giá trị về sức khỏe thể chất và tinh thần. Và, để nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất thì chuyển đổi số là phương thức được chú trọng hiện nay.

Trò Xuân Phả - di sản văn hóa đặc biệt của huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa)

Thọ Xuân là vùng đất cổ, có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, đây cũng là nơi phát tích của hai triều đại Tiền Lê và Lê Sơ hiển hách trong lịch sử dân tộc. Thọ Xuân còn được biết đến là “vùng đất di sản”, với nhiều lễ hội và di tích danh thắng, trò diễn dân gian độc đáo, đặc sắc, mà trò Xuân Phả là một trong những di sản nổi bật, được xem là “độc nhất vô nhị”. Trò Xuân Phả phát tích từ làng Xuân Phả (xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân). Cùng với quá trình khai phá đất đai, tạo lập xóm làng, người dân Xuân Phả đã tạo nên một truyền thống văn hóa phong phú, với các điệu múa trò Xuân Phả nức tiếng gần xa.

Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại Cao Bằng

Cao Bằng - miền đất địa đầu Tổ quốc, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế đối ngoại; có bề dày về lịch sử văn hóa với nguồn văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. sở hữu điều kiện thuận lợi, nhiều tiềm năng, lợi thế, Cao Bằng là nơi hội tụ những yếu tố đặc trưng, thế mạnh để phát triển du lịch bền vững. Nhận thức đúng thế mạnh, tiềm năng, tỉnh Cao Bằng đã đưa nhiệm vụ phát triển du lịch là một trong các mục tiêu quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay

Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước. Thực tế hiện nay đang đặt ra yêu cầu về chất lượng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo nhà nước phải nhạy bén, sáng tạo; phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Bài viết phân tích nội hàm của năng lực thực tiễn và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ mới.

Những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ thư viện trong thời kỳ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một nhiệm vụ cấp thiết của các thư viện nhằm cải thiện quy trình, giảm thiểu thời gian, công sức làm việc cho cán bộ và đặc biệt là mang lại sự tiện lợi và nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng tin trong việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin. Tuy nhiên, để làm được điều này, cán bộ thư viện - những người được coi là “linh hồn” của thư viện, chủ thể của hoạt động thư viện cũng cần có những thay đổi để đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ mới.

Độc đáo Gallery “Ký ức nhiếp ảnh”

Đến với “Ký ức nhiếp ảnh” của nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Công Thắng một ngày Hà Nội đẹp trời, ấn tượng trong tôi là những xúc động với nhiều cung bậc. Bởi, ở nơi đây, tôi được chiêm ngưỡng những chiếc máy ảnh, thước phim…, một thời gắn bó và “theo chân” các nghệ sĩ tài hoa nhằm ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, hình bóng con người và vẻ đẹp của đất nước.

Biến đổi về lối sống của người dân xã Đông Yên (Thanh Hóa) dưới tác động của quá trình đô thị hóa

Đô thị hóa là quá trình phát triển kinh tế, xã hội để biến một vùng dân cư không có cuộc sống đô thị thành vùng dân cư mang thuộc tính xã hội đô thị - xã hội mà người dân chuyển dần từ lao động nông nghiệp sang các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ (1). Quá trình này đang diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp ở mọi vùng miền trên đất nước ta, trong đó có xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.