• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa)

Trong nhiều năm qua, hoạt động văn hóa thông qua thiết chế nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTTDL) huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa luôn được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao dân trí, tác động tích cực đến đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng đặt ra không ít những vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu, chỉ đạo và hướng dẫn nhằm thúc đẩy cho sự phát triển vững chắc của văn hóa trong thời kỳ mới.

Tiếp xúc văn hóa trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam

Kỷ nguyên toàn cầu hóa đã chứng kiến sự phát triển và giao thoa xuyên biên giới và sự tiếp xúc giữa các quốc gia, đặc biệt giữa phương Đông và phương Tây. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự tiếp xúc giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa nhân loại diễn ra dưới nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau. Bài viết đề cập đến sự tiếp xúc văn hóa Việt Nam từ những thập niên đầu TK XX đến nay trong lĩnh vực xuất bản.

Các nguyên tắc tuyên truyền, vận động nhân dân trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, dù trong bất kỳ giai đoạn nào, cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm nhuần tư tưởng về công tác dân vận trong suốt cuộc đời và các tác phẩm của Người, hình thành một hệ thống quan điểm vững chắc. Trong đó, các nguyên tắc tuyên truyền, vận động nhân dân trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được thể hiện rất rõ nét ở các nội dung: tuyên truyền, vận động nhân dân phải thể hiện xuyên suốt tư tưởng lấy dân làm gốc; phương châm tuyên truyền, vận động là từ trong, sâu trong quần chúng mà ra; phải luôn củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải cụ thể, sát hợp với trình độ, nhu cầu, mong muốn, hoàn cảnh của nhân dân.

Một số giải pháp nâng cao văn hóa giao thông

Văn hóa giao thông là một bộ phận của văn hóa nơi công cộng, là tập hợp các cách thức xử sự, ứng xử, chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, là tuân thủ của các chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông, chấp hành đúng, gương mẫu và tự giác đối với Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, các hành vi ứng xử trước hết phải đặt ý thức tự giác lên hàng đầu, tiếp đến là thực hiện đúng luật định, gương mẫu và tôn trọng những người liên quan, bảo đảm an toàn tài sản, an toàn công cộng và trật tự công cộng.

Ảnh hưởng phong cách Bauhaus đến thiết kế nội thất nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2000 đến nay

Vào TK XX, phong cách Bauhaus đã trở thành một trong những phong cách thiết kế nội thất được ưa chuộng và có ảnh hưởng lớn tới kiến trúc và các loại hình thiết kế trên toàn cầu. Phong cách Bauhaus đại diện cho trường phái nghệ thuật thời đại mới. Với tư tưởng đề cao công năng và sự giản dị thiết kế trong Bauhaus, không gian sống trở nên sạch sẽ, gọn gàng, hình thức sắp xếp hợp lý, phong cách này đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thiết kế trên thế giới. Ở Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, phong cách Bauhaus cũng đã được áp dụng trong rất nhiều thiết kế nội thất nhà ở tại TP.HCM.

Khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch tại Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải

Du lịch là một ngành kinh tế có tiềm năng phát triển lớn. Việc tận dụng giá trị văn hóa để phát triển ngành Du lịch không chỉ giúp tăng thu nhập cho địa phương mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa. Ngoài ra, việc thu hút du khách đến với các địa điểm văn hóa cũng giúp tăng cường mối quan hệ giữa các dân tộc, góp phần xây dựng hòa bình và thịnh vượng. Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (làng Thái Hải) của tỉnh Thái Nguyên là một trong những nơi đã và đang làm tốt việc khai thác giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Doanh nghiệp xã hội (DNXH) được hình thành từ các sáng kiến xã hội, nhằm giải quyết nhu cầu xã hội và sử dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ đó. DNXH có tiềm năng kiến tạo hài hòa hiệu quả kinh tế và xã hội, do đó được coi là mô hình doanh nghiệp của TK XXI. Hiện nay, ở Việt Nam, nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đòi hỏi phải có những phương thức quản lý nhà nước (quản lý vĩ mô) và quản trị doanh nghiệp (quản lý vi mô) phù hợp để thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạnh mẽ, bền vững của các doanh nghiệp văn hóa - chủ thể của công nghiệp văn hóa. Nghiên cứu ứng dụng mô hình DNXH trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa là một hướng đi thực tiễn, đầy triển vọng.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội)

Huyện Thanh Trì thuộc ngoại thành phía Nam của Thủ đô Hà Nội, là vùng đất có bề dày lịch sử, cách mạng vẻ vang, hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc riêng, và được mọi người biết đến với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như: làng nghề dệt Triều Khúc, làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh, làng nghề bánh chưng Tranh Khúc… Sự hình thành, phát triển của các làng nghề không chỉ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động địa phương mà còn góp phần quan trọng gìn giữ, lưu truyền tri thức, kinh nghiệm, nét đẹp tinh hoa nghề xưa - hun đúc nên từ cả một quá trình dài kế thừa, tích lũy.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là giá trị cốt lõi của phát triển Đảng, trong đó xây dựng và chỉnh đốn là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, để Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính “làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”, từ đó đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội xét lại và bất mãn chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.