• Thông tin tư liệu > Tư liệu trong nước

Phát triển văn hóa nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam trước tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng người lao động Việt Nam, trong đó sinh viên là nguồn nhân lực cho thị trường lao động không chỉ cần có kỹ năng, trình độ chuyên môn, mà còn phải có văn hóa nghề nghiệp. Do đó, việc phát triển văn hóa nghề nghiệp cho sinh viên có ý nghĩa cấp thiết, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong điều kiện CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay

Giải pháp công nghệ điện toán đám mây trong xây dựng thư viện số

Để triển khai một thư viện số hoạt động 24/24 và có nguồn tài nguyên phong phú đòi hỏi các trường đại học, cao đẳng phải đầu tư nguồn kinh phí rất lớn. Làm cách nào để có một thư viện số mà đầu tư với chi phí thấp nhất nhưng đạt hiệu quả cao nhất là bài toán mà tất cả các trường đại học, cao đẳng đang quan tâm. Công nghệ điện toán đám mây là giải pháp tốt nhất giải quyết bài toán trên. Bài viết giới thiệu về công nghệ điện toán đám mây với những ưu điểm nổi bật nhất của nó trong việc xây dựng thư viện số tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam.

Xây dựng chuỗi giá trị du lịch tại tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là một tỉnh trung du - miền núi cách Thủ đô Hà Nội 165 km về phía Bắc. Đây là tỉnh có tiềm năng du lịch lớn vì có một nền văn hóa đa dạng, phong phú, với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, con người đôn hậu và phong tục tập quán độc đáo; một hệ sinh thái rừng, trung du đặc trưng kết hợp giữa sông hồ, núi đồi tạo ra nhiều cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, du lịch Tuyên Quang mới chỉ bắt đầu được quan tâm trong 10 năm gần đây, vì vậy cho dù đã có những khởi sắc nhưng du lịch Tuyên Quang chưa thực sự đáp ứng được mong mỏi của chính quyền và nhân dân, chưa tận dụng được các khả năng, tiềm năng cung ứng và tài nguyên du lịch của tỉnh. Để tìm ra nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị du lịch của tỉnh, bài viết tập trung xem xét các sản phẩm, tài nguyên có trong chuỗi cung ứng và việc sử dụng chúng để xây dựng chuỗi giá trị cho du lịch tại tỉnh Tuyên Quang. Trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm phát triển du lịch địa phương.

Chuyển đổi số thư viện đại học với vấn đề quyền tác giả

Ngày 11-2-2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 206/QĐ-TTg về Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Mục tiêu chung của các chương trình là “Ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện và hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập”.

Đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam hiện nay

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống và nó tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có du lịch. Quá trình chuyển đổi số hiện nay đã làm thay đổi toàn ngành Du lịch từ hình thức đến nội dung, thay đổi trong hành vi tiêu dùng của du khách, thay đổi trong cách thức kinh doanh của các doanh nghiệp, thay đổi trong hình thức tổ chức chuyến đi… Tất cả những thay đổi này khiến cho quá trình chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu của ngành Du lịch nói chung cũng như tại các doanh nghiệp lữ hành nói riêng. Bài viết phân tích những xu hướng kinh doanh, đồng thời cũng nêu lên những rào cản trong quá trình chuyển đổi số. Từ đó, đưa ra một vài giải pháp công nghệ nhằm đẩy mạnh công cuộc chuyển đổ số tại các doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam hiện nay.

Xung quanh việc đặt tên đường phố ở tỉnh Lai Châu

Đặt tên đường, phố có ý nghĩa quan trọng trong quản lý đô thị. Trong quá trình đô thị hóa, các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng đã và đang thực hiện đặt tên đường, phố tại các đô thị. Thực trạng đặt tên đường tại 3 thị trấn của tỉnh Lai Châu bao gồm: Phong Thổ, Tam Đường và Nậm Nhùn đã đặt ra một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước, đây cũng là nội dung của bài viết này.

Nâng cao ý thức pháp luật của sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Nâng cao ý thức pháp luật của sĩ quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam là tổng thể các cách thức, biện pháp do các chủ thể, lực lượng tiến hành, tác động toàn diện vào các yếu tố cấu thành ý thức pháp luật của sĩ quan trẻ nhằm làm cho ý thức pháp luật của họ được nâng lên một trình độ mới, cao hơn. Từ đó, giúp họ có tinh thần thượng tôn pháp luật, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công nghiệp sáng tạo - cách tiếp cận mới để phát triển kinh tế và văn hóa ở thế kỷ XXI

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, công nghiệp sáng tạo là lĩnh vực mới, thu hút nhiều đầu tư về vốn và tri thức. Trong kinh tế học hiện đại, công nghiệp sáng tạo chỉ mọi hoạt động sáng tạo nhằm chuyển thể ý tưởng (trong đó phần lớn liên quan tới văn hóa, nghệ thuật và giải trí) thành hàng hóa hoặc dịch vụ. Công nghiệp sáng tạo là một dạng thức lao động đặc biệt trong tiến trình lao động sáng tạo của loài người và tồn tại ở tất cả mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Bài viết đề cập tới tính mở của khái niệm và tiến trình tiếp cận khai thác nền tảng văn hóa cho kinh tế ở Việt Nam.

Một cái nhìn về văn hóa kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu

Chưa bao giờ, khái niệm văn hóa được đề cập nhiều trong học thuật cũng như trong thực tế đời sống như hiện nay. Bởi vì, nói tới văn hóa, là nói tới ý thức, cái gốc tạo nên tính người cùng những gì thuộc về bản chất nhất, làm cho con người trở thành chủ thể năng động, sáng tạo trong cuộc sống, trong lao động sản xuất. Nói tới văn hóa còn là nói tới những nguồn nội lực để con người xây dựng và cải tạo cuộc sống của mình theo định hướng vươn tới những giá trị chân - thiện - mỹ. Nếu văn hóa là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì văn hóa kinh doanh cũng chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn cho hoạt động kinh doanh. Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, muốn đảm bảo sự phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của quốc gia, hơn lúc nào hết, chúng ta cần có sự tìm hiểu và nghiên cứu thấu đáo về lĩnh vực này, để góp phần phát triển kinh tế Việt Nam vững mạnh trên con đường hội nhập

Đề xuất thiết kế, xây dựng không gian sinh hoạt chung tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở Hà Nội

Người cao tuổi (NCT) và chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng là vấn đề đã và đang nhận được sự quan tâm từ nhiều phía trong xã hội. Tại các trung tâm chăm sóc NCT, không gian sinh hoạt chung được bố trí hợp lý đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tâm lý của NCT, ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và quá trình sinh sống, chữa bệnh của NCT.