• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Kon Rẫy bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu cho sự phát triển kinh tế của dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Kon Rẫy luôn được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm.

Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ trong năm 2022

Ngày 17/02/2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành VHTTDL là “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực ngành VHTTDL theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Từ gia đình, văn hoá gia đình, giáo dục gia đình đến xây dựng chiến lược gia đình trong thời kỳ mới

Gia đình là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống của dân tộc; là chiếc cầu nối giữa cá nhân với cộng đồng, tế bào của xã hội. Gia đình là tổ ấm hạnh phúc mà mỗi con người đều hướng tới. Coi trọng xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chính là giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2021: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc

Tối ngày 26/12/2021, tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2021 do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng tổ chức đã khép lại với chương trình Bế mạc và công diễn các tiết mục xuất sắc. Hội diễn đã góp phần bảo tồn và từng bước làm sống dậy nhiều làn điệu dân ca, dân vũ có nguy cơ bị thất truyền.

Vận dụng sáng tạo những đặc trưng trong phong cách Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới hiện nay

Phong cách Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận, soi rọi vào tâm hồn mỗi người Việt Nam. Phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện qua phong cách dân chủ, nêu gương, ứng xử văn hóa, làm việc khoa học, tự học tập…, mà đó còn là phong cách của người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa.

Đảng, mùa Xuân và khát vọng dân tộc

Xuân Nhâm Dần 2022 đang về trên khắp quê hương, đất nước Việt Nam. Xuân của đất trời vẫn lộng lẫy sắc hương và thắm đậm tình người. Bão tố, mưa giông, lũ lụt, dịch bệnh... cũng không khuất phục được ý chí, nghị lực của bà con ba miền Bắc, Trung, Nam. Một sức xuân đang trỗi dậy trong mạch nguồn của dân tộc trong thời khắc chúng ta kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gia đình trong dòng chảy văn hóa Việt Nam

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 24/11/2021 có tầm vóc lớn lao của một sự kiện văn hóa đặc biệt. Thêm một lần nữa, văn hóa Việt Nam được khẳng định, được tôn vinh, được hội tụ, được tỏa sáng trên một tầm cao mới.

Hoạt động văn hóa cơ sở: Nhiều dấu ấn trong năm 2021

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp đã tác động lớn tới hoạt động văn hóa cơ sở, nhiều sự kiện, ngày lễ kỷ niệm, hoạt động văn hóa, hoạt động lễ hội tiếp tục dừng tổ chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, khu vui chơi giải trí phải tạm ngừng hoạt động… Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ VHTTDL, hoạt động văn hóa cơ sở đã gặt hái được nhiều thành công nhờ có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước.