Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Biển, đảo Việt Nam là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta quyết tâm phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước Việt Nam. Các thế lực thù địch coi đây là “mảnh đất vàng”, lợi dụng bóp méo sự thật, xuyên tạc chống phá. Yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải bóc trần, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, kích động, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - Ảnh: K.N.B

 

Đảng ta xác định biển, đảo của Việt Nam có vị trí, vai trò và tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng, cả nước đã hướng về biển đảo, với phương châm: kiên quyết, kiên trì giải quyết tranh chấp chủ quyền biển, đảo thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển (năm 1982) và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, giữ vững được chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Nhận diện những luận điệu sai trái lợi dụng chủ quyền biển, đảo để chống phá

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông có nhiều diễn biến mới, căng thẳng, phức tạp, đe dọa hòa bình, ổn định; sự phát triển, bùng nổ của thông tin trên internet, mạng xã hội (MXH), các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các thủ đoạn ngày càng tinh vi để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tranh chấp chủ quyền biển, đảo luôn là “cái cớ” để các phần tử phản động, bất mãn lợi dụng nhằm bóp méo sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thời gian qua, internet và các trang MXH đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống, tạo hiệu ứng xã hội lan truyền nhanh chóng, rất khó quản lý, giám sát và kiểm duyệt. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã lập nên các tờ báo, trang mạng phản động ở nước ngoài như Việt Tân, báo Tiếng dân, Chân trời mới media… ; lợi dụng các trang MXH Facebook, YouTube, Twitter, Zalo… để tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trong đó có chủ quyền về biển, đảo, lợi dụng những “điểm nóng” trên Biển Đông, sử dụng các đối tượng trong nước thu thập thông tin, trả lời phỏng vấn về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp… để phát tán tài liệu, hình ảnh, video, tạo ra các “chiến dịch truyền thông”, hòng bóp méo sự thật, rêu rao đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Các thế lực thù địch cố tình thông tin sai sự thật, vu khống trắng trợn rằng: Đảng và Nhà nước không quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo; “chính quyền Việt Nam làm ngơ về Biển Đông”. Chúng đòi “hợp tác với một nước khác để giải quyết tình hình”, đòi hỏi phải “chọn phe” để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, từ đó đánh vào tâm lý hoài nghi của người dân, cho rằng lãnh đạo Đảng, Nhà nước “vì phe này, phe kia” để chủ quyền biển, đảo bị xâm lấn; Việt Nam đi với nước này chống nước kia…; họ còn suy diễn rằng, nên tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây, lực lượng duy nhất có thể giúp Việt Nam bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo. Nhiều ý kiến phê phán rằng, chính sách “bốn không” của quốc phòng Việt Nam là “tự trói mình” vì tiềm lực kinh tế, quốc phòng - an ninh Việt Nam hiện nay là quá yếu và đưa ra viễn cảnh cần phải liên minh với Mỹ thì Việt Nam mới giữ được chủ quyền biển, đảo và bảo vệ được lợi ích quốc gia - dân tộc. Đây là những luận điệu xuyên tạc trắng trợn, phủ nhận những thành quả đạt được và quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thời gian qua, đồng thời cũng là luận điệu vu cáo nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động luôn chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đặc biệt, các phần tử cơ hội cấu kết, móc nối với một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất để tạo dựng lực lượng chống phá từ bên trong; hướng đến học sinh, sinh viên, thanh niên để tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình Biển Đông; lôi kéo, mua chuộc, kích động phần tử bất mãn, chống đối tạo nên lực lượng đối lập dưới danh nghĩa “đấu tranh” bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo kiểu “nội công, ngoại kích”, hòng bẻ lái dư luận, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng ta có chính sách phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, hỗ trợ ngư dân bám biển… song, các đối tượng chống phá lại đưa ra những lời lẽ xấc xược, cho rằng “chỉ có ngư dân bảo vệ biển, không thấy chính quyền đâu”; vu cáo chính quyền “chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, không lo bảo vệ biển, đảo, không lo cho dân”. Hoặc chúng vin vào tình hình ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ở ngoài vùng biển nước ta, bị lực lượng bảo vệ pháp luật của các nước bắt giữ, xử lý để tung luận điệu “ngư dân bị bỏ rơi”, hay tung tin “lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển làm ngơ, không hoàn thành nhiệm vụ”…

Nếu người dân không tỉnh táo sẽ dễ sập bẫy bởi những luận điệu xuyên tạc, kích động trên MXH, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của lực lượng chuyên trách Việt Nam thực thi pháp luật trên biển.

Phải khẳng định rằng, chủ quyền quốc gia là không thể từ bỏ và đây cũng là nguyên tắc bất biến trong quá trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam, của Đảng và Nhà nước ta. Thực tế, mỗi khi chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông bị xâm phạm, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần đấu tranh kiên quyết, kiên trì bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, cụ thể là thông qua các diễn đàn, các cuộc gặp gỡ trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao... Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ, tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia nhưng tuyệt nhiên không có tư tưởng và hành động “lôi bè kéo cánh” để giải quyết bất đồng về chủ quyền lãnh thổ. Chính sách không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế của Việt Nam là những quan điểm, chính sách nhất quán. Cho nên, luận điệu xuyên tạc, chỉ trích Việt Nam đi với nước này chống lại nước kia là không có trong đường lối đối ngoại, hoặc trong chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng và Nhà nước ta.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định:“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh: “Chúng ta không “chọn bên” mà chọn lẽ phải, xu hướng thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển”.

Mỗi công dân Việt Nam phải biết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ quốc gia trên cơ sở luật pháp trong nước và quốc tế với tinh thần hòa bình, không đe dọa vũ lực hay sử dụng vũ lực. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo và lãnh thổ đất nước là trách nhiệm chung của người dân Việt Nam.

Hiện nay, các đảo và điểm đóng quân của Việt Nam trên biển ngày càng được củng cố, vững chắc, là “phên giậu” bảo vệ Tổ quốc, từ đó càng khẳng định chủ quyền hợp pháp của đất nước.

Vì vậy, cần nhận diện, bóc trần, phản bác và kiên trì đấu tranh với những chiêu trò suy diễn, xuyên tạc, phê phán đường lối đối ngoại, đường lối bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Vùng Cảnh sát biển 2 luôn đồng hành với ngư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) - Ảnh: TTXVN

 

Giải pháp đấu tranh các luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo

Để tăng cường đấu tranh, phản bác có hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, thù địch, chống phá về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo.

Nắm vững và quán triệt sâu sắc, vận dụng có nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng và hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đặc biệt là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo.

Với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, kể cả trên báo chí, internet và MXH để nhân dân được tiếp cận những thông tin chính thống, tích cực “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo “miễn dịch” trước những thông tin có nội dung xấu, độc, xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức đúng, tuân thủ pháp luật của người dân, đặc biệt là ngư dân Việt Nam khi ra khơi đánh bắt hải sản, có ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ để ngư dân bám biển, ra khơi.

Ba là, phát huy trách nhiệm của thanh niên, sinh viên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mỗi thanh niên, sinh viên cần nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo chủ trương, tư tưởng, phương châm đúng đắn của Đảng ta. Xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên, sinh viên để thanh niên, sinh viên dũng cảm, mưu trí, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, sẵn sàng hy sinh xương máu, kiên quyết đứng lên bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và biến ý chí thành hành động thiết thực bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thực hiện các phong trào hành động “Tuổi trẻ giữ nước”, “Tuổi trẻ hướng về biển, đảo của Tổ quốc”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”… cùng với các cấp, các ngành, các phương tiện truyền thông tạo thành sức mạnh tổng hợp, chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Bốn là, báo chí, truyền thông phát huy vai trò cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, phản bác các thông tin sai trái, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Báo chí, truyền thông đưa tin, bài kịp thời, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam như: “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, “Biển đảo quê hương”…; văn nghệ sĩ đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm, thơ, nhạc… ca ngợi về biển đảo Tổ quốc; tăng cường thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam; truyền tải tinh thần yêu nước của nhân dân ta, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội về đấu tranh, phản bác những hành động sai trái trên biển, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Năm là, tăng cường công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, chủ động định hướng phản bác những luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo.

Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát hiện và kịp thời định hướng tư tưởng; tham mưu đúng, trúng và triển khai nhanh các biện pháp ngăn chặn hiệu quả những thông tin xấu, độc của kẻ thù xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Sáu là, tăng cường quản lý internet, mạng xã hội và đảm bảo an ninh mạng ở Việt Nam.

Thường xuyên nắm bắt thông tin liên quan đến các vấn đề chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là tình hình Biển Đông; tăng cường rà quét, bóc gỡ, ngăn chặn những thông tin xấu, độc về biển, đảo… để kịp thời phản bác, bóc trần, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng xuyên tạc, kích động dư luận chống phá Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, xử phạt nghiêm những đối tượng đăng tải, chia sẻ, phát tán các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, kích động về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Bảy là, thực hiện chiến lược đầu tư phát triển kinh tế biển, đảo một cách có hiệu quả.

Xây dựng các trung tâm dịch vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; hỗ trợ, giúp đỡ để ngư dân vươn khơi, bám biển, trở thành những “cột mốc sống” định vị chủ quyền quốc gia…, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

Nhận diện, đấu tranh ngăn ngừa các luận điệu xuyên tạc về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có chủ trương, đường lối, đối sách đúng đắn, phù hợp và hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu trò xuyên tạc, suy diễn của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

THANH HOÀNG - MỸ PHƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 531, tháng 4-2023

 

;