• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Bác Hồ với cuộc tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên

75 năm đã trôi qua, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát huy vai trò Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên” . Hiện nay, Đảng ta cũng chỉ rõ: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc… Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc” . Với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống là nội dung cơ bản, là nhiệm vụ quan trọng, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lễ hội đền Hùng - điểm hội tụ văn hóa tâm linh của người dân đất Việt

Hàng ngàn năm nay, thờ cúng Vua Hùng đã trở thành truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy là ngọn nguồn sức mạnh tinh thần của cả dân tộc để vượt lên mọi gian lao thử thách trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước. Đền Hùng thực sự trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hóa tâm linh của mọi người dân đất Việt. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng ngày càng trở nên sâu đậm trong đời sống văn hóa tinh thần, là niềm tự hào kiêu hãnh của một dân tộc giàu truyền thống văn hiến luôn trân trọng quá khứ, biết ơn các thế hệ tiền nhân đã đổ bao mồ hôi, xương máu để giữ gìn và khẳng định chủ quyền của đất nước, dân tộc.

Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở nước ta hiện nay

Để xây dựng và hình thành con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản: giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, đức tình cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, hiện đại như dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đưa ra thì việc kiến tạo không gian, môi trường văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nhất là môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể sẽ quyết định lớn đến việc hình thành những phẩm chất, năng lực tốt đẹp của con người mới - động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Triển lãm mùa Xuân đất nước

Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và Mừng Xuân Tân Sửu 2021, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm điêu khắc Mùa xuân đất nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp: Mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trồng cây lại nhớ đến Người

Đón Xuân Tân Sửu 2021, chúng ta lạ nhớ về những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong những bài viết về Tết trồng cây, về kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc, về bảo vệ môi trường sinh thái, càng thấy thấm thía hơn tầm nhìn của bậc vĩ nhân về tình thương yêu và sự quan tâm, chăm lo đến hạnh phúc cho nhân dân và đất nước.

Bác về, đem tới mùa Xuân cho cách mạng Việt Nam

Kể từ năm 1911, sau chặng đường bôn ba hải ngoại chẵn 30 năm, khi nắm chắc tình hình thế giới và các điều kiện trong nước đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc (mùa Xuân 1941), mở ra một thời kỳ mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.