• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Kỷ niệm 110 Năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022): Tấm gương người cộng sản kiên trung, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - điểm nhấn quan trọng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng toát lên nội dung, tinh thần xuyên suốt là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (1). Lần đầu tiên, việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã trở thành một nội hàm mới của các đột phá chiến lược, được xây dựng với một tư duy sáng tạo và một kế hoạch hành động cụ thể. Đây là điểm rất độc đáo và là điểm nhấn quan trọng, phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đạ Huoai quan tâm phát triển văn hóa dân tộc thiểu số

5 năm gần đây, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) bản địa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

QUẢNG BÌNH: Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng

Năm 2021 là năm có nhiều thành công của ngành Văn hóa Quảng Bình, trong đó có sự đóng góp của lĩnh vực gia đình. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt theo hướng từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Võ Bình Định và hành trình hướng đến Di sản văn hóa thế giới

Trong các nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 thì mục tiêu chủ yếu là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ... Trong đó, quan trọng nhất là nước ta sẽ phấn đấu có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh.

Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Nam Giang (Nghệ An)

Nam Giang là một xã bán sơn địa, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Nam Đàn (Nghệ An), cách thành phố Vinh 9km về phía Đông, cách trung tâm huyện Nam Đàn 12km về phía Tây. Tổng diện tích tự nhiên 1.193,7 ha; dân số có 1.737 hộ với hơn 7 nghìn nhân khẩu, dân cư thuần nhất không có các đạo giáo khác. Trên địa bàn có quốc lộ 46A, 46B đi qua, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Có 2 cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ quan xí nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt xã có Khu di tích mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, hằng năm có nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế về tham quan. Năm 2018, huyện Nam Đàn là một trong 4 huyện của cả nước được lựa chọn xây dựng Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu với đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng: Sâu lắng niềm tin thiêng liêng trở về cội nguồn dân tộc

Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng từ ngàn đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa tín ngưỡng, điểm tựa tâm linh cho niềm tin thiêng liêng về cội nguồn dân tộc. Là người Việt Nam dù quần tụ nơi đất mẹ hay ở xa Tổ quốc muôn trùng, ai cũng luôn hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương với tấm lòng thành kính, tri ân công lao dựng nước mở nghiệp sơn hà của các vua Hùng thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Tăng cường đấu tranh ngăn chặn thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội

Thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục lợi dụng âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội ta. Chúng tung thông tin thông tin giả, xấu độc, xuyên tạc từng ngày, từng giờ trên internet và mạng xã hội. Do vậy, chủ động và tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong tình hình mới.

Kon Rẫy bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Văn hóa là động lực, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu cho sự phát triển kinh tế của dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Kon Rẫy luôn được các cấp, các ngành của huyện đặc biệt quan tâm.