• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Phát huy giá trị di tích lịch sử Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Những ngày cuối tháng Ba năm 2022, chúng tôi về thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong - quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của ông. Điều làm tôi ngạc nhiên là làng Bích La đẹp như tranh vẽ, ruộng đồng xanh mướt, ôm trọn ngôi làng sum suê cây trái. Ngôi làng trù phú và yên bình này được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt”, trong mấy trăm năm lịch sử của làng, đã sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước.

Khai mạc Năm Du lịch Tuyên Quang 2022

Tối 1/4/2022, tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình), đã diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2022 với chủ đề “Du lịch Tuyên Quang - An toàn, hấp dẫn, trải nghiệm trọn vẹn”.

Kỷ niệm 110 Năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022): Tấm gương người cộng sản kiên trung, trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Với 32 năm tuổi đời, 18 năm quyết dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - điểm nhấn quan trọng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng toát lên nội dung, tinh thần xuyên suốt là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (1). Lần đầu tiên, việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã trở thành một nội hàm mới của các đột phá chiến lược, được xây dựng với một tư duy sáng tạo và một kế hoạch hành động cụ thể. Đây là điểm rất độc đáo và là điểm nhấn quan trọng, phản ánh nhận thức mới của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đạ Huoai quan tâm phát triển văn hóa dân tộc thiểu số

5 năm gần đây, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa, nhất là bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) bản địa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

QUẢNG BÌNH: Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác gia đình theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng

Năm 2021 là năm có nhiều thành công của ngành Văn hóa Quảng Bình, trong đó có sự đóng góp của lĩnh vực gia đình. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt theo hướng từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.

Võ Bình Định và hành trình hướng đến Di sản văn hóa thế giới

Trong các nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 thì mục tiêu chủ yếu là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ... Trong đó, quan trọng nhất là nước ta sẽ phấn đấu có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh.