• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Cách mạng Tháng Tám, thành quả của ý chí tự lực tự cường và bài học ngày nay

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công cách đây hơn 76 năm, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đó là thành quả của cuộc đấu tranh kiên cường của cả dân tộc Việt Nam do Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập, tự do, phát triển đất nước. Ngày nay, hơn lúc nào hết, chúng ta phải ra sức phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, tự lực, tự cường.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng của nhân dân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người được Đảng và Bác Hồ giao nhiệm vụ xây dựng và lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Công lao và cống hiến xuất sắc, nổi bật nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam thể hiện trên lĩnh vực quân sự với những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã trở thành một trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ XX, một nhà chính trị - quân sự, khả kính.

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

LTS: Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 11/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có bài phát biểu với chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc". Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng.

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội sẽ là một nội dung chính trong giảng dạy

Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 847/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Nhân dịp này, chúng tôi đã phỏng vấn PGS,TS. Hà Huy Phượng, Giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc áp dụng Bộ Quy tắc này cũng như ý nghĩa của nó trong đời sống xã hội, nhất là trong môi trường đào tạo báo chí - truyền thông hiện nay.

Phải từng bước xác định bộ chỉ số về đóng góp của văn hóa

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ VHTTDL tổ chức ngày 14-7 tại Trụ sở Bộ VHTTDL (Hà Nội), và các Sở VHTT, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL, Sở Du lịch nhiều địa phương trên cả nước.

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Những ngày tháng 7 nghĩa tình này nhắc nhở những người con đất Việt ở khắp mọi miền đất nước đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp tri ân những anh hùng, liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở chiến trường.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời của tổ chức Công đoàn Cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là anh hùng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Người không chỉ sáng lập Đảng và Nhà nước ta mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình ra đời và phát triển của Công đoàn Việt Nam, đã đặt cơ sở nền móng xây dựng tổ chức Công hội cách mạng và là người Đoàn viên Công đoàn đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Sinh thời, Người hết sức coi trọng hoạt động Công đoàn cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn.