• Xây dựng đời sống văn hóa > Vấn đề - Sự kiện

Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa ở nước ta hiện nay

Để xây dựng và hình thành con người Việt Nam có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản: giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, đức tình cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, hiện đại như dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đưa ra thì việc kiến tạo không gian, môi trường văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, nhất là môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể sẽ quyết định lớn đến việc hình thành những phẩm chất, năng lực tốt đẹp của con người mới - động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Triển lãm mùa Xuân đất nước

Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII, Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021) và Mừng Xuân Tân Sửu 2021, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm điêu khắc Mùa xuân đất nước.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp: Mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên cả nước đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trồng cây lại nhớ đến Người

Đón Xuân Tân Sửu 2021, chúng ta lạ nhớ về những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong những bài viết về Tết trồng cây, về kế hoạch xây dựng lại thành phố, làng mạc, về bảo vệ môi trường sinh thái, càng thấy thấm thía hơn tầm nhìn của bậc vĩ nhân về tình thương yêu và sự quan tâm, chăm lo đến hạnh phúc cho nhân dân và đất nước.

Bác về, đem tới mùa Xuân cho cách mạng Việt Nam

Kể từ năm 1911, sau chặng đường bôn ba hải ngoại chẵn 30 năm, khi nắm chắc tình hình thế giới và các điều kiện trong nước đã chín muồi, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở về Tổ quốc (mùa Xuân 1941), mở ra một thời kỳ mới cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Xây dựng môi trường đọc thân thiện, tiện ích

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-BVHTTDL, ngày 28-12-2020, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” và trao Giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau hơn 3 năm triển khai Đề án; xác định những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; thuận lợi, khó khăn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm định hướng phát triển văn hóa đọc cho giai đoạn tiếp theo.

Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần Thứ II năm 2020

Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 diễn ra trong 3 ngày, từ 2 - 4/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”. Đại hội có sự tham dự của 1.592 đại biểu là những người con ưu tú của các dân tộc đang sinh sống trên mọi miền của đất nước đại diện cho hơn 14,2 triệu đồng DTTS trên cả nước.