• Văn hóa > Du lịch

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động du lịch cộng đồng của người Giáy ở xã Tát Ngà (Hà Giang)

Người Giáy ở xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang bắt đầu làm du lịch cộng đồng từ năm 2016 đến nay. Trong 5 năm qua, loại hình du lịch cộng đồng đã có những tác động đến đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục của cộng đồng người Giáy nơi đây. Bài viết tập trung làm rõ các nguồn lực - những cơ sở, lợi thế của địa phương, cộng đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, nhân lực để phát triển du lịch cộng đồng; từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch cộng đồng trong thời gian tới.

Sự lựa chọn hình thức du lịch văn hóa tâm linh của du khách tại Côn Đảo

Bài viết tiến hành nhận diện đặc điểm cũng như thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa tâm linh tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông qua việc sử dụng dữ liệu nghiên cứu của tác giả từ năm 2008 đến nay với nghiên cứu lịch đại và phương pháp nghiên cứu quan sát tham dự, kết hợp giữa khảo sát bảng hỏi định lượng với số lượng là 100 du khách và phỏng vấn trực tiếp 5 đối tượng có liên quan. Kết quả khảo sát cho thấy, du lịch Côn Đảo là loại hình du lịch kết hợp, trong đó loại hình du lịch văn hóa tâm linh giúp du khách kết hợp cả mục đích du lịch với mục đích tâm linh.

Bảo vệ di sản văn hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng đồng: Bài học của bản Lác, Mai Châu (Hòa Bình)

Trong những năm gần đây, các tỉnh miền núi phía Bắc có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Đây được coi là một giải pháp nhằm thúc đẩy các dân tộc anh em bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái.

Một số giải pháp phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh ở Quảng Nam hiện nay

Tăng trưởng xanh được coi là một định hướng chính sách mới ở cấp độ quốc tế cũng như ở mỗi quốc gia, nhằm cải thiện đời sống xã hội và công bằng của con người, đồng thời giảm thiểu đáng kể những nguy cơ kiệt quệ về môi sinh, đảm bảo tính chịu đựng của hành tinh và sự sống còn của nhân loại.

Một số vấn đề trong phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ hiện nay

Đông Nam Bộ (ĐNB) gồm 6 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Đây là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của nhiều phong trào yêu nước trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đặc biệt, ĐNB là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội, nguồn lực, khoa học công nghệ để phát triển. Đây cũng là khu vực có nhiều điều kiện tốt cho phát triển du lịch của riêng từng địa phương cũng như của chung toàn vùng.

Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế trong phát triển du lịch ở thành phố Huế

Nghệ thuật biểu diễn ca Huế và dân ca Huế (gọi chung là ca Huế) hiện nay đã không còn xa lạ với du khách thập phương khi đặt chân đến vùng đất kinh kỳ. Những năm đầu thập niên 80 TK XX, ca Huế được đưa vào biểu diễn một cách tự phát theo nhu cầu của khách du lịch. Đến nay, ca Huế đã được quản lý và tổ chức biểu diễn bài bản, quy mô và chuyên nghiệp hơn. Muốn giữ gìn và phát triển ca Huế hơn nữa, cần có những giải pháp cụ thể để quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế trong phát triển du lịch ở thành phố này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường văn hóa tại đểm đến du lịch cộng đồng ở Việt Nam

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường văn hóa tại điểm đến du lịch cộng đồng ở Việt Nam là một trong những nội dung của nhiệm vụ “Xây dựng môi trường văn hóa gắn với phát triển bền vững tại các điểm du lịch cộng đồng” thuộc Chương trình Xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Bộ VHTTDL chủ trì. Việc xây dựng môi trường văn hóa được triển khai ở nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống, trong đó xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm đến du lịch là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình này. Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường văn hóa tại điểm du lịch cộng đồng đã được nhóm nghiên cứu triển khai trên cơ sở kết quả những cuộc khảo sát thực tiễn tại các điểm du lịch cộng đồng cũng như qua nhiều nghiên cứu cả định tính và định lượng đã được triển khai.

Khai thác các di sản văn hóa của dòng văn Trường Lưu để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù địa phương

Dòng văn Trường Lưu là tập hợp các sáng tác văn học của dòng họ Nguyễn Huy ở làng Trường Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong suốt chiều dài lịch sử, dòng văn Trường Lưu đã sáng tạo ra rất nhiều tác phẩm văn học và di sản văn hóa tiêu biểu, có ý nghĩa về nhiều mặt. Những di sản này đang được bảo tồn, khai thác, phát triển thành những sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.