Kiên Giang: Huyện đảo Kiên Hải quyết tâm xây dựng Nông thôn mới nâng cao vào năm 2024

Là huyện đảo của tỉnh Kiên Giang, Kiên Hải đã và đang quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xác định đến năm 2023 đạt chuẩn Huyện nông thôn mới và đến năm 2024 đạt Huyện nông thôn mới nâng cao.

 

Kiên Hải cách thành phố Rạch Giá 28km về hướng Tây Nam của Tổ quốc. Huyện có diện tích tự nhiên 24,44km2, với hơn 23 hòn đảo nổi lớn, nhỏ; có 4 đơn vị hành chính cấp xã (Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du), 13 ấp, 116 tổ nhân dân tự quản. Toàn huyện có hơn 17.700 nhân khẩu (dân tộc Kinh chiếm 97,8%, Khmer chiếm 2%, Hoa 0,05%, các dân tộc khác chiếm 0,15%). Tiềm năng, thế mạnh của huyện là khai thác, nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Kiên Hải có nhiều đảo còn hoang sơ nên rất hấp dẫn đối với du khách. Trong đó, xã đảo Nam Du và xã đảo Lại Sơn những địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương cũng như tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ, ngày 27/11/2021, huyện ủy Kiên Hải ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Huyện Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; UBND huyện  cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự điều hành năng động, sáng tạo của UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân, đến nay, kết quả đạt được như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển khá nhanh, nổi bật nhất là xây dựng hệ thống đường giao thông quanh đảo - ngang đảo, hệ thống điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo. Trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư, hoạt động vận tải từ đất liền ra các đảo của huyện ngày càng tiện lợi, nhanh chóng hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Kinh tế nông thôn từng bước phát huy thế mạnh về phát triển kinh tế biển, du lịch và chuyển đổi theo hướng tăng giá trị, phát triển bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao, từ đó chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt; cảnh quan môi trường được chú trọng, cải thiện và ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Xã Hòn Tre tiếp tục duy trì đạt Xã Nông thôn mới, đến nay đạt 11/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Xã Lại Sơn tiếp tục duy trì đạt Xã Nông thôn mới, đến nay đạt 12/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. Xã An Sơn đến nay đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới; dự kiến trong năm nay sẽ được công nhận. Xã Nam Du đến nay đạt 18/19 tiêu chí Nông thôn mới. Cấp huyện đạt 5/9 tiêu chí Huyện Nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, tiến bộ nêu trên, cũng có những khó khăn, hạn chế như: địa hình huyện đảo chia cắt, các đảo nằm độc lập, xa đất liền, gây trở ngại, mất nhiều thời gian đi lại giữa các đảo trong huyện và giữa huyện, xã với đất liền nên gây khó khăn trong việc mời gọi thu hút đầu tư, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phần lớn diện tích đất của huyện là núi đá và rừng phòng hộ nên quỹ đất để bố trí quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hạn chế, nhất là trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về trường học, chợ, lò đốt rác, nghĩa trang nhân dân. Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát kéo dài, dẫn đến nguồn ngân sách thực hiện Chương trình bị cắt giảm, việc huy động nguồn lực trong nhân dân gặp nhiều khó khăn. Một số ít cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước.

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh Kiên Giang có Quyết định số 1303/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trong đó, xác định đến năm 2023, huyện Kiên Hải đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới và đến năm 2024 đạt Huyện Nông thôn mới nâng cao. Đây là niềm vui, niềm tự hào của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện đảo, vì được tỉnh tin tưởng giao trọng trách. Với truyền thống đoàn kết thống nhất, với ý chí quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng, tin chắc rằng huyện Kiên Hải sẽ thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới theo quyết định được giao.

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 558, tháng 1-2024

;