• Nghệ thuật > Mỹ thuật, kiến trúc

TƯỢNG NGƯỜI TRONG ĐIÊU KHẮC LĂNG MỘ THỜI LÊ - NGUYỄN

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt được hình thành từ rất lâu đời và đã tạo ra những tác động không nhỏ tới quan niệm sống của nhân dân ta. Trong đó, việc xây dựng mộ phần luôn được hết sức coi trọng. Đối với người dân, việc xây dựng sinh phần thường khá đơn giản. Trong khi đó, phần mộ của quý tộc, nhất là của vua chúa, thường được xây cất khá công phu.