• Diễn đàn văn hóa > Ý kiến trao đổi

Đưa văn hóa quốc tế đến với độc giả Việt

Trước sự bùng nổ của các phương tiện thông tin, văn hóa trong đó có văn học, hội họa, âm nhạc, phim ảnh… nước ngoài là một kênh không thể thiếu với khán giả, độc giả Việt. Trong dòng chảy đó, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật là một địa chỉ - nơi độc giả có thể tìm kiếm những thông tin về phim ảnh, hội họa, âm nhạc của thế giới cũng như các gương mặt nghệ sĩ nước ngoài tiêu biểu.