• Thông tin tư liệu > Tư liệu nước ngoài

XEM CHIẾN HẠM POTEMKINE Ở HÀ NỘI

Đến hẹn lại lên, năm nào Cộng đồng châu Âu, thông qua các đại sứ quán và cơ quan đại diện của mình tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phối hợp với các cơ quan hữu trách của Việt Nam, cũng tổ chức vào khoảng tháng tư hoặc tháng năm những ngày phim châu Âu, nhằm giới thiệu những tinh hoa của điện ảnh châu lục.