• Thông tin tư liệu > Tư liệu nước ngoài

Thi ca muôn đời là cốt tử

Năm nay, nước Pháp và những người yêu văn chương trên toàn thế giới, trong đó có nhiều thế hệ người sáng tác văn thơ và bạn đọc Việt Nam, cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh một “ông lớn” của văn hóa nhân loại: thi sĩ Pháp Charles Baudelaire (1821-1867), người đứng lại trong lịch sử văn chương thế giới như một tượng đài kỳ vĩ hàng đầu. Với Baudelaire, thi ca (cái đẹp lý tưởng) là giải pháp hữu hiệu tuyệt đỉnh để hóa giải cái xấu và tái lập thiên đường.

Islam giáo với phát triển quốc gia Indonesia hiện nay

Indonesia là quốc gia có sự đa dạng về văn hóa, dân tộc, tôn giáo và ngôn ngữ. Đất nước có nền văn hóa lâu đời và chịu sự ảnh hưởng lớn bởi các tôn giáo chính như: Hindu, Phật giáo và Islam giáo. Kể từ sau năm 1998, đất nước có những cải cách trong nhiều lĩnh vực và Islam đóng vai trò quan trọng trong phát triển quốc gia. Bài báo tập trung làm rõ sự xuất hiện, hình thành cộng đồng Muslim và sự tham gia của các tổ chức Muslim vào quá trình dân chủ hóa, các hoạt động chính trị, các lĩnh vực phát triển xã hội. Từ đó, đưa ra những đánh giá và nhận xét về vai trò của Islam trong xã hội đương đại Indonesia.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Viêng Chăn (Lào)

Trong quá trình học tập, đào tạo ở Việt Nam, được đọc nhiều tài liệu lý luận viết về văn hóa và trải nghiệm thực tế tại Thủ đô Hà Nội, tôi nhận thấy có nhiều vấn đề khả dĩ có thể đem vận dụng sáng tạo hữu hiệu và phù hợp với thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bài viết nêu lên thực trạng xây dựng đời sống văn hóa ở Thủ đô Viêng Chăn, những thành tựu đã đạt được và những bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, vận dụng kinh nghiệm của Thủ đô Hà Nội vào công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở Thủ đô Viêng Chăn.

Văn hóa và phát triển - nhìn từ lý thuyết Tiến hóa luận

Văn hóa được hình thành cùng với sự xuất hiện của xã hội loài người, là đối tượng của nhận thức ngay từ khi triết học mới ra đời vào thời Cổ đại. Tuy nhiên, phải đến giữa TK XIX, với sự ra đời của ngành Văn hóa học, văn hóa mới được nghiên cứu một cách tổng thể và là đối tượng chuyên biệt của một khoa học liên ngành. Sau gần hai thế kỷ, văn hóa đang giữ vị trí đặc biệt, có vai trò quan trọng trong việc điều tiết và thúc đẩy mọi mặt của xã hội; kích thích sự sáng tạo và đánh thức những năng lực tiềm ẩn của con người; là động lực của sự phát triển.

Điện ảnh Nhật Bản giữa đại dịch COVID-19

Những rạp chiếu phim độc lập tại Nhật Bản, nơi vốn dành cho dòng phim thực nghiệm (experimental film) và phim nghệ thuật (art house) chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Đứng giữa bối cảnh đó, một số làn sóng cứu lấy các rạp chiếu này được người dân ủng hộ, minh chứng cho mối quan hệ cộng sinh không thể tách rời giữa nhà làm phim và công chúng (1).