• Xây dựng đời sống văn hóa > Nhà văn hóa - Câu lạc bộ

Ghi nhận ở CLB Quan họ thực hành thôn Ngọc Tỉnh

Vào tối chủ nhật hằng tuần tại gia đình bà Nguyễn Thị Mại, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ thực hành thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, các thành viên trong Câu lạc bộ lại cùng nhau học hát, những người biết hướng dẫn người chưa biết, những làn điệu dân ca Quan họ vang ngân làm say đắm lòng người.