• Nghệ thuật > Điện ảnh, truyền hình

Phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Trong những thập niên cuối của TK XX và những năm đầu của TK XXI, Hàn Quốc có bước chuyển mình ngoạn mục về kinh tế nhờ biết tận dụng sức mạnh mềm văn hóa. “Sự phục hưng của điện ảnh Hàn Quốc” được thúc đẩy bởi “tình yêu dân tộc” của người Hàn ngay sau khi đất nước này trải qua cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1998. Hàn Quốc khẳng định quan điểm đưa nhiệm vụ bảo vệ văn hóa quốc gia lên hàng đầu, nhấn mạnh sản phẩm có bản sắc văn hóa Hàn Quốc nhất sẽ chứa đựng sức hấp dẫn nhất đối với công chúng; nếu sản phẩm chỉ có tính giải trí phổ thông, không bao hàm cơ sở văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc thì chỉ là sự bắt chước, không bền vững. Bên cạnh đó, Hàn Quốc chủ trương việc học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và việc bảo tồn, văn hóa truyền thống phải luôn song hành.

Thân phận con người trong phim Ký sinh trùng

Cốt truyện hấp dẫn, nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh ấn tượng, nội dung nhân văn sâu sắc… đã làm nên thành công vang dội của Ký sinh trùng - phim đạt giải Cành cọ vàng Liên hoan phim Cannes, được trao 4 giải trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 92. Ở bộ phim này, vấn đề thân phận con người được thể hiện một cách ám ảnh, day dứt.

Giải pháp đối với dạng thức phim do Nhà nước đặt hàng

Với phim truyện điện ảnh Việt Nam hiện nay, có bốn dòng phim chính là phim do Nhà nước đặt hàng, phim tư nhân, phim Việt kiều và phim độc lập. Trong bài viết này, tác giả sử dụng thuật ngữ “dạng thức phim” thay cho “dòng phim”. Đồng thời đề xuất 10 giải pháp đối với dạng thức phim do Nhà nước đặt hàng.