• Thông tin tư liệu > Thường thức hỏi đáp

Tiểu sử linh thiêng về ba vị Thánh tổ ở các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh

Các ngôi chùa tiền Phật hậu Thánh thờ các thiền sư tại vùng châu thổ Bắc Bộ khá đậm đặc, phản ánh một hình thức thờ cúng trong tâm thức dân gian của người Việt. Các ngôi chùa này có cấu trúc, đặc điểm thờ phụng khá đặc biệt, gọi là chùa tiền Phật hậu Thánh, thể hiện trên nhiều mặt như: kiến trúc, bố cục mặt bằng tổng thể, việc thờ phụng, lễ hội, tâm thức của người dân liên quan đến hành trạng, thờ cúng... Hệ thống tài liệu, văn bản thờ cúng các vị thiền sư phản ánh sâu sắc, rõ nét sự biến đổi chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn từ TK X, XI đến TK XVI, XVII.

Lễ hội đền Lăng

Đầu năm, nhiều lễ hội truyền thống đã được tổ chức ở các làng quê Việt Nam. Tại đền Lăng (Hà Nam), nhiều nghi thức tế tự tâm linh và hội truyền thống vẫn được duy trì. Những hoạt động này góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và khắc sâu niềm tự hào về vùng “địa linh sinh nhân kiệt” của người dân vùng quê chiêm trũng.

Mối quan hệ giữa văn hóa dân gian và văn hóa bác học

Các nhà nghiên cứu ở Việt Nam thống nhất rằng có hai dòng văn hóa, dân gian và bác học, chuyên nghiệp. Dòng văn hóa dân gian là văn hóa của dân, do người dân sáng tạo, lưu truyền, thưởng thức. Dòng văn hóa bác học không phải do người dân sáng tạo. Riêng về thuật ngữ, có ý kiến cho rằng các từ chuyên nghiệp, bác học không thật thích hợp với đối tượng, mà nên dùng thuật ngữ tinh anh hoặc cao nhã. Về mối quan hệ giữa văn học dân gian với văn học chuyên nghiệp, bác học, theo tác giả Lê Kinh Khiên, văn học dân gian thường cho nhiều hơn là nhận (1). Hầu hết các nhà nghiên cứu đều khẳng định vai trò làm nền của văn học dân gian, văn nghệ dân gian.

Cách sử dụng hiệu quả tiếng Việt trong quá trình dạy tiếng Anh

Ngôn ngữ mẹ đẻ đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng nước ngoài. Chính tiếng Việt giúp cho sinh viên hiểu được ngoại ngữ một cách dễ dàng hơn. Vì vậy, giáo viên cần sử dụng tiếng Việt trong quá trình giảng dạy tiếng Anh nhằm thúc đẩy quá trình học cho học sinh trên lớp. Tuy nhiên, trong một số lớp học tiếng Anh, cả giáo viên và người học hơi lạm dụng tiếng Việt. Bài viết đưa ra một số cách thức giúp giáo viên sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hiệu quả trong quá trình giảng dạy tiếng Anh.

VÕ - TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Võ là một trong những lĩnh vực quan trọng trong đời sống của con người. Không một cộng đồng người nào trong quá trình ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội lại không cần đến những tri thức, kỹ năng để tự vệ, chiến đấu để tồn tại, phát triển. Võ thuật cũng chính là một trong những phương thức sinh hoạt mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Bài viết nhấn mạnh đến vai trò của võ trong đời sống văn hóa của nhân loại, xác định đây là lĩnh vực cần có những nghiên cứu liên ngành, trong đó có văn hóa học - một ngành có thế mạnh trong việc nghiên cứu những vấn đề về nguồn gốc, đặc trưng, chức năng của võ nói chung, võ trong một nền văn hóa dân tộc nói riêng.