THỪA THIÊN HUẾ: Phối hợp hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và lực lượng Dân quân tự vệ, chiều ngày 10/6, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức ký kết  chương trình phối hợp về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ giai đoạn 2022 - 2026.

Tại buổi ký kết, 3 đơn vị đã cùng thống nhất phối hợp 5 nội dung, trong đó tập trung giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của huấn luyện thể lực và hoạt động thể dục, thể thao đối với cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội và lực lượng Dân quân tự vệ, phát huy tinh thần tự giác luyện tập thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, dẻo dai, khả năng cơ động nhanh trong mọi điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sở VHTT và các đơn vị thể dục, thể thao của tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như huấn luyện những kỹ năng cần thiết các nội dung thể thao cho cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị. Bên cạnh đó, Sở sẽ hỗ trợ về chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi để các đơn vị quân đội trên địa bàn, lực lượng Dân quân tự vệ tổ chức hội thi, hội thao.

Đặc biệt, Sở sẽ phối hợp nghiên cứu đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài ra, Sở VHTT tỉnh được phép tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên trong quân đội có đủ tiêu chuẩn triệu tập vào các đội tuyển thể thao của  tỉnh và tham gia các hoạt động thể thao quốc gia.

Lãnh đạo 3 đơn vị đã cùng nhau ký kết biên bản phối hợp thực hiện về quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục, thể thao trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ giai đoạn 2022 - 2026.

 

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;