NGHỆ AN: Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

 

Triển khai chỉ đạo của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo và quyền tác giả, quyền liên quan. Rà soát các văn bản chấp thuận, giấy phép trong hoạt động văn hóa bảo đảm tính thống nhất giữa tên gọi với nội dung. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định về thủ tục hành chính; bảo đảm các hoạt động được thực hiện phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Cập nhật đầy đủ thông tin các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đăng tải trên hệ thống điện tử theo đúng quy định. Giám sát việc thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được chấp thuận, cấp phép; áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về trật tự quản lý nhà nước trên địa bàn và không gian mạng theo thẩm quyền đồng thời tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

 

TRẦN GIA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;