HÒA BÌNH: Trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Ngày 3/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức tổng kết và tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai cuộc thi nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuộc thi được các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phát động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Cuộc thi đã tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Cuộc thi đã thu hút một số lượng không nhỏ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương đã tích cực phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền về cuộc thi của tỉnh Hoà Bình, do vậy có nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các tỉnh bạn đã tham gia hưởng ứng cuộc thi và đoạt giải.

Sau 4 tuần triển khai cuộc thi đã có 36.610 lượt người tham gia dự thi, trong đó có 18.873 người trả lời đúng.

Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cá nhân mỗi tuần: 1 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng, 1 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng. 2 giải Ba trị giá 500.000 đồng. Trao thưởng cho tập thể có số lượng người tham gia cuộc thi nhiều nhất: 1 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng; 2 giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng; 2 giải Ba trị giá 1.000.000 đồng. Tặng giấy khen cho 2 tập thể đã có thành tích trong việc tham mưu tổ chức thực hiện cuộc thi.

 

ĐOÀN CẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;