• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa

Những năm qua ngành VHTTDL Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa của 20 dân tộc trên địa bàn.

Huyện Nga Sơn: Sắc xuân nông thôn mới

Sắc xuân đã tràn ngập trên khắp các vùng quê nông thôn mới huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021. Những con đường rực rỡ bởi cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân bay phấp phới trên bầu trời lộng gió đón Xuân về. Trong cuộc “cách mạng” xây dựng nông thôn mới (NTM) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đã nỗ lực để cùng cả nước, cả tỉnh gặt hái những thành quả đáng tự hào, mang lại diện mạo đầy sức sống cho một vùng quê.

Xã miền núi Yên Bài về đích nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã miền núi Yên Bài (Ba Vì-Hà Nội) đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế phát triển khá, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng cao, diện mạo nông thôn được đổi mới, tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự xã hội được giữ vững; phong trào xây dựng NTM được triển khai rộng khắp.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên chung tay xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là chủ trương quan trọng, một chương trình lớn nhằm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - tạo cơ sở, nền tảng để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và phát triển nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

Đất lành chim đậu

Sau ngày thống nhất đất nước, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển các vùng kinh tế mới (KTM), gần 600 hộ dân vùng nội thành Đà Nẵng và các khu vực lân cận đã tình nguyện lên khu vực rừng núi Lâm Viên (nay thuộc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) khai hoang, lập nghiệp.

Long Phú phát triển văn hóa, thể thao vùng dân tộc thiểu số

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng luôn chú trọng phát triển văn hóa, thể thao vùng dân tộc thiểu số. Cụ thể là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch sân bãi, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao, khôi phục các lễ hội, nghề truyền thống, xây dựng nếp sống mới trong vùng dân tộc Khmer, Hoa góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa bản sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Một động lực góp phần cho sự phát triển ổn định của tỉnh Hải Dương

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai ở tỉnh Hải Dương đã 20 năm (2000 - 2020) cùng với những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi, phong trào cũng gặp không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có nhận thức, đánh giá chính xác để chỉ đạo phù hợp, đạt hiệu quả.

Thừa Thiên Huế xây dựng Nông thôn mới: Hiệu quả việc phát huy văn hóa làng xã và sự đồng thuận của người dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân, lấy đoàn kết để phát huy sức mạnh của mọi tổ chức và cá nhân, lấy việc thực hiện dân chủ và công khai ở cộng đồng dân cư làm động lực phát triển” - điều đó đã được thể hiện rõ trong quá trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) thời gian qua ở tỉnh Thừa Thiên Huế.