• Xây dựng đời sống văn hóa > Phong trào toàn dân đoàn kết

Chi bộ ấp Trường Thành B: Lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Chi bộ ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung sinh hoạt, phân công, đôn đốc, phát huy tính gương mẫu của đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Miệt biển Vĩnh Châu: Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Vĩnh Châu là thị xã miệt biển ở tỉnh Sóc Trăng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (chiếm gần 70%). Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Kiên Giang phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Kiên Giang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông thôn, phấn đấu 100% số xã (117 xã) đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Trong đó, có ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khoảng 7 - 9 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tiểu Cần phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) không ngừng nỗ lực, tích cực chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã, huyện NTM. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của huyện phát triển mạnh, đời sống người dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc. Năm 2018, huyện Tiểu Cần được Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn NTM. Năm 2019, xã Tân Hùng là xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn Xã NTM nâng cao (giai đoạn 2018 – 2020).

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hoạt động văn hóa

Những năm qua ngành VHTTDL Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa của 20 dân tộc trên địa bàn.

Huyện Nga Sơn: Sắc xuân nông thôn mới

Sắc xuân đã tràn ngập trên khắp các vùng quê nông thôn mới huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021. Những con đường rực rỡ bởi cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân bay phấp phới trên bầu trời lộng gió đón Xuân về. Trong cuộc “cách mạng” xây dựng nông thôn mới (NTM) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nga Sơn đã nỗ lực để cùng cả nước, cả tỉnh gặt hái những thành quả đáng tự hào, mang lại diện mạo đầy sức sống cho một vùng quê.