Bình Định: Cát Hanh nỗ lực xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2022

Năm 2022, xã Cát Hanh là địa phương duy nhất được huyện Phù Cát (Bình Định) chọn thực hiện xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao. Do vậy, ngay từ đầu năm 2022, xã Cát Hanh đã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng xã NTM nâng cao. Qua rà soát, đến nay, xã Cát Hanh đã đạt 10/13 tiêu chí NTM nâng cao.

100% diện tích lúa ở xã Cát Hanh- Phù Cát thu hoạch bằng phương tiện cơ giới

 

Ông Nguyễn Tẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Hanh cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, Cát Hanh đã đạt 10/13 tiêu chí xã NTM nâng cao (3 tiêu chí chưa đạt gồm: Tổ chức sản xuất, cảnh quan môi trường và ANTT). Xác định rõ ràng các phần việc, chúng tôi tổ chức củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM nâng cao của xã và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng thành viên trong việc triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia xây dựng xã NTM nâng cao”.

Những năm qua, xã Cát Hanh đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng giá trị; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện… Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 60,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%; người dân trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên chiếm trên 98,4%; hằng năm có hơn 97% hộ đạt Gia đình văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, xóm được bê tông hóa và 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 90% kênh mương do xã quản lý được bê tông hóa cùng với đập Cây Gai và 3 hồ chứa nước, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh, với hơn 740 ha ruộng lúa và 640 ha cây màu được bảo đảm nước tưới; 11/11 thôn đều có Nhà văn hóa, khu sinh hoạt thể thao; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; các mô hình đoạn đường phụ nữ - thanh niên tự quản… được triển khai thực hiện có hiệu quả, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Xác định lấy mục tiêu phát triển kinh tế làm trọng tâm, chính quyền và các hội, đoàn thể trong xã đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; xây dựng các cánh đồng lớn; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và tiến bộ kỹ thuật mới đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế. Các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, vỗ béo bò, chăn nuôi gà, trồng dừa xiêm, sản xuất - bảo quản xoài cát Hòa Lộc theo tiêu chuẩn VietGAP… ngày càng phát triển và nhân rộng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, cơ khí, chế biến nông - thủy sản… hoạt động có hiệu quả; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng được khuyến khích đầu tư phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho dân.

Để thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí cảnh quan môi trường, xã Cát Hanh liên tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân hiểu rõ lợi ích của xây dựng NTM nâng cao để tích cực hưởng ứng, tham gia.

Ông Nguyễn Tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cát Hanh, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung huy động nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh, xây dựng các đoạn đường tự quản sáng xanh - sạch - đẹp ở tất cả các thôn; vận động nhân dân trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trước nhà, sử dụng dịch vụ thu gom rác thải tập trung, đăng ký sử dụng nước sạch… góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo không khí trong lành, bảo vệ sức khỏe…”

Hiện nay, Cát Hanh đang dồn lực để duy trì những tiêu chí đã đạt được và tập trung hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Tin tưởng rằng, với sự chung sức đồng lòng của cán bộ và nhân dân, Cát Hanh sẽ phát huy truyền thống cách mạng của một xã anh hùng thực hiện về đích xã NTM nâng cao đúng lộ trình đã đề ra.

 

TRƯỜNG GIANG - THẾ HÀ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

 

;