Hoa bàng

Mưa xuân rây bụi thầm thì

Hoa bàng nở trắng li ti không lời

Khuôn viên thấp thoáng nói cười

Cánh hoa bàng nhỏ nhoi rơi tần ngần

 

Cổng trường bối rối bước chân

Tóc mười bảy xõa vào xuân dại khờ

Nhớ mong có tự bao giờ

Như hoa bàng nở, ai ngờ trước đâu!

 

Một lời chưa dám trao nhau

Ngập ngừng ánh mắt nói câu thầm thì

Ngổn ngang bài vở mùa thi

Tháng ngày mê mải... qua đi một thời

 

Hoa bàng ơi! Hoa bàng ơi

Giờ ta gặp lại khoảng trời thần tiên

Từ trong sâu thẳm lặng yên

Màu hoa vẫn nhắc đến tên một người!..

 

TRẦN VĂN LỢI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

;