Đất Tổ

Đất Tổ nguồn cội giống dòng

Tháng ba hoa gạo nở trong tim người

Lòng trần còn lúc đầy vơi

Vẫn không quên được mồng mười tháng ba

 

Bốn ngàn năm dẫu xưa xa

Ơn vua lộc nước thiết tha nghĩa tình

Khơi dòng lúa nước văn minh

Gian lao mở cõi khai sinh đất này

 

Mọc lên từ luống vua cày

Ngàn năm văn hiến tung bay cờ hồng

Đã liền một dải non sông

Đã vinh con cháu vừa hồng vừa chuyên

 

Từ nguồn sữa mẹ thiêng liêng

Xanh ngô tốt lúa mà nên cuộc đời

Trăm con trăm trứng ơn Người

Quê cha Đất Tổ đời đời vinh quang.

 

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 492, tháng 3-2022

;