Tự dưng lại gặp được em

Được tâm sự hết nỗi niềm cùng nhau

Bịn rịn như mối duyên đầu

Cứ tha thiết, cứ nông sâu chuyện tình

Lung linh như ánh bình minh

Quấn quýt như thuở cây quỳnh, cành dao

Lời yêu thánh thót ngọt ngào

Cứ như hai đứa thuở nào còn xuân

Cùng nhau vượt bể trầm luân

Nắm tay đi giữa trời xuân nồng nàn

Giật mình làm giấc mộng tan

Tỉnh ra mới thấy… mình đang một mình!

 

TRẦN ĐÀM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 489, tháng 2-2022

;