Thanh trắc

Đi tìm câu hát Trương Chi

Gánh thơ lục bát đi tìm

Câu Trương Chi hát rơi chìm đáy sông

Người xưa sương khói bềnh bồng

Tiếng yêu vụn vỡ cuối dòng đơn côi.

 

Mơ duyên thả lưới sao trời    

Trăm năm lại vớt toàn lời tương tư!

Thuyền tình đắm bến trăng lu

Đau thương vọng giữa khói mù thời gian.

 

Này đây khúc hát bẽ bàng

Tiểu thư gặp kẻ cơ hàn đói cơm

Ngậm ngùi thân phận rác rơm

Ôm gương mặt quỷ mộng thơm hoa lài!

 

Còn đây tiếng sáo lạc loài

Đung đưa màu nhớ, đong đầy giọt đau

Bổng trầm chạm đến trăng sao

Kìa ai áo lá tan vào hư vô…

 

Đi tìm vấp phải câu thơ

Câu ca cổ tích đến giờ chưa tan

Người xưa khóc với trăng vàng

Còn ta lệ ứa khóc chàng Trương Chi…

 

NGUYỄN VĂN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

;