Đồng đất quê hương

 

 

Mãi mãi là bài thơ

Khắc lên thời son trẻ

Mãi mãi là ngọt ngào

Ngát xanh đồng đất mẹ

 

Thời gian thành chuyện kể

Yêu thương hóa cuộc đời

Dù mưa nguồn chớp bể

Dù máu đổ xương phơi

 

Như dòng sông êm trôi

Phải qua bao ghềnh thác

Cho quê dòng nước mát

Cho đồng giọt sữa thơm

 

Dẫu chỉ là rạ rơm

Vẫn cho đời ngọn lửa

Dẫu chỉ là hạt lúa

Vẫn no ấm bao người

 

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

;