Ngóng con

Mẹ ngồi ngóng đợi tin con

Bao năm chờ đợi héo hon thân già

Chiến trường giúp bạn nên K

Người thương hẹn ước quê nhà chờ trông

Tòng quân lòng đã hẹn lòng

Thi đua sản xuất chờ mong người về

Tuổi xanh đầy ắp đam mê

Tình nhà nghĩa nước lời thề khôn vơi

Nghĩa vụ quốc tế xong rồi

Xế chiều nhạt nắng, mẹ ngồi ngóng con…

 

PHẠM VĂN SỬ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 504, tháng 7-2022

;