Sớm mùa đông…

Dường như là cơn gió

Thổi qua bờ đê xanh

Mái nhà tranh khói tỏa

Trong sớm mai yên lành.

 

Con đường xưa êm ả

Hương lúa thơm nồng nàn

Cánh cò quê cõng nắng

Nghe đông về miên man.

 

Cơn mưa chiều vội vã

Dáng cha gầy liêu xiêu

Chân trần qua khó nhọc

Cha gánh về giấc mơ

 

Bếp mùa đông lửa ấm

Mẹ ngồi với mênh mông

Ngọn khói chiều cay mắt

Lời ru xưa ngọt ngào...

 

TRẦN THƯƠNG TÍNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;