Tháng mười… nhà nông

Tháng mười… tháng của trồng rau

Su hào, đậu đỗ… đủ màu lên xanh

Ngày xưa thích món cải lành

Nấu cua thơm ngát… bát canh đậm đà

 

Món quê… tôm với dưa cà

Đi xa còn nhớ… vẫn là vị quê

Bao năm khắc khoải… đường về

Thân thương đồng đất… lăn lê tháng ngày

 

Nhà nông vẫn giỏi cấy cày

Quen việc đồng áng… tối ngày chẳng ngơi.

Khoai lên xanh tốt bời bời

Nhờ công chăm bón… đất tơi, củ nhiều.

 

Tháng mười… ráng đỏ mỗi chiều

Hanh heo đồng đất… ngẫm điều xa xưa

Dòng sông… vắng bóng đò đưa

Bến bờ hiu hắt… lưa thưa gió đồng.

 

Lão chài với chiếc vó không

Thương bao con nước… dòng sông cuối mùa

Người xưa đan áo… thêu thùa

Dệt bao nỗi nhớ… khi mùa đông sang

 

Làng quê… rổ rá, giần sàng

Cây rơm chất đống… thóc mang về nhà

Người quê… bình vối, ấm trà

Cười vui con mắt… đàn gà trước sân.

 

NGUYỄN VIỆT TIẾN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 483, tháng 12-2021

;