Dịu dàng xuân

Cúc quỳ nhóm lửa trên đồi

Ghế đông còn chỗ nào ngồi không anh

Trăng vàng tắm bến sông xanh

Phơi tà áo nguyệt trên cành thi thơ

 

Đào mai ích kỷ không ngờ

Chỉ chúa xuân mới nương nhờ được thôi

Dùng dằng chi nữa hoa ơi

Trăm nghìn con mắt tìm nơi sang giàu

 

Tảo tần cấy xuống bùn nâu

Thuận buồm xuôi gió qua cầu gian nan

Ngát thơm đồng lúa trĩu vàng

Ấm no sung túc rỡ ràng mắt quê

 

Lạnh đông nhóm lửa phu thê

Ấm no sung túc chia về hai thôn

Nhanh nhanh chân sáo bước dồn

Về cho chồng tặng nụ hôn giao thừa

 

LÝ THỊ MINH CHÂU

Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022

;