Hãy giữ trọn lời thề!

 

Giây phút nghiêm trang đứng trước cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện nghi thức tuyên thệ trong Lễ kết nạp Đảng thật vô cùng thiêng liêng, hết sức xúc động. Đó là giây phút mà những người vinh dự được Đảng kết nạp vào đội ngũ tiên phong của giai cấp công nhân thật không thể nào quên, trong quãng đời hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì sự phồn vinh của Tổ quốc và vì hạnh phúc của nhân dân. Niềm tự hào lớn lao này chỉ có ở những người cộng sản chân chính, chỉ biết suốt đời theo đuổi mục tiêu, lý tưởng mà Đảng đã không ngừng chăm lo, giáo dục, rèn luyện họ.

Đại đa số đảng viên của Đảng ta lần lượt qua các thế hệ từ khi thành lập Đảng cho đến nay đã tỏ rõ khí phách ngoan cường của người đảng viên cộng sản, dù gian lao khổ hạnh như thế nào cũng không sờn lòng, luôn tuyệt đối trung thành theo lý tưởng của Đảng, lấy mục tiêu phấn đấu của Đảng làm chân lý sống. Điều đó cho thấy đội ngũ đảng viên trung kiên của Đảng ta chính là lực lượng chiến đấu ưu tú của Đảng, không một kẻ thù nào có thể ngăn cản bước tiến của họ, mấy cuộc kháng chiến cứu nước và vệ quốc của dân tộc đã chứng minh rằng hoạt động của đội ngũ đảng viên ở bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào của lịch sử cũng nhận được sự ủng hộ hết lòng, giúp đỡ vô giá của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật thì có không ít đảng viên đã sa sút ý chí chiến đấu, không chịu rèn luyện qua thử thách để rồi phai nhạt lý tưởng cao đẹp của người cộng sản, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Những con số về tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát trong 10 năm qua mà Hội nghị Tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống, tiêu cực vào ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực công bố vừa qua, đã phản ảnh khá đầy đủ về tình hình sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng, đồng nghĩa với việc rất nhiều đảng viên đã không nghiêm túc thực hiện trọn vẹn lời thề mà họ đã tuyên trước cờ Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nếu như không muốn nói họ đã phản bội Đảng, phản bội chính mình. Đây là lý do làm cho niềm tin của quần chúng đối với Đảng ta đã có lúc, có nơi bị suy giảm đáng kể.

Có ý kiến cho rằng, ở một số nơi, việc tuyên thệ trong Lễ kết nạp đảng viên giờ còn mang tính thủ tục trong quy trình tổ chức kết nạp đảng viên mới, chứ không mang ý nghĩa chính trị sâu sắc trong nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và về tính chiến đấu của đảng viên.

 Kiểm nghiệm thực tiễn cho thấy, nội dung của các lời thề được đảng viên tuyên thệ trong Lễ kết nạp mình vào Đảng, đã từng bước bị phai nhạt trong quá trình thực thi nhiệm vụ của người đảng viên. Trong khi đó, ai cũng hiểu rằng, lời thề của người đảng viên tại Lễ kết nạp được cụ thể hóa bằng những lời nói và việc làm theo nghị quyết của Đảng các cấp đã ban hành, trực tiếp là chi bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo định kỳ hoặc đột xuất, xét cho cùng điều này cũng chính là việc rà xét, phân tích ưu khuyết điểm của từng đảng viên về thực hiện lời thề với Đảng. Việc kiểm điểm để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm ở một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức, tổ chức sinh hoạt chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình còn đại khái như là một cách “thanh toán” cho đủ thủ tục dẫn đến xảy ra chuyện cào bằng trong việc xét khen thưởng theo kiểu dĩ hòa vi quý, gây ra không ít hệ lụy trong công tác xây dựng Đảng.

Chính việc “bỏ quên” lời thề trước Đảng là một trong những nguyên nhân làm cho đảng viên phai nhạt lý tưởng đấu tranh, dần mất phương hướng, mục tiêu phấn đấu, dẫn đến những sai phạm tất yếu mà Đảng ta đã chỉ ra qua các hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Biết bao đảng viên cộng sản là anh hùng, chiến sĩ trên mặt trận sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trong các ngành hoạt động khác. Họ không đòi danh, đòi lợi. Họ một lòng một dạ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Họ là những đảng viên bình thường nhưng phẩm chất cách mạng của họ thật là cao quý. Đảng ta rất tự hào có những người con xứng đáng ấy của giai cấp và của dân tộc” (*).

Bên cạnh sự cố gắng, rèn luyện của mỗi đảng viên thì cấp ủy các cấp cần có giải pháp để thường xuyên giám sát kết quả việc thực hiện lời thề của đảng viên, bởi lời tuyên thệ của mỗi đảng viên trước đảng kỳ và chân dung Hồ Chủ tịch là việc phải chú tâm làm thật tốt theo suốt cuộc đời của mỗi người đảng viên.

_______________

(*) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 11, trang 373. 

 

MAI MỘNG TƯỞNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 507, tháng 8-2022

;